Obserwuj
Andrzej K. Koźmiński
Andrzej K. Koźmiński
Professor of Management, Kozminski University
Zweryfikowany adres z kozminski.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie. Teoria i praktyka
AK Koźmiński
13252000
Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych
AK Koźmiński
11582004
Zarządzanie od podstaw: podręcznik akademicki
AK Koźmiński, D Jemielniak
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
371*2008
Zarys teorii równowagi organizacyjnej
AK Koźmiński, K Obłój
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989
2691989
The three faces of leadership: Manager, artist, priest
MJ Hatch, M Kostera, AK Kozminski
John Wiley & Sons, 2009
1912009
Rozwój teorii organizacji
AK Koźmiński, D Latusek-Jurczak
Wolters Kluwer, 2011
1882011
Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
D Jemielniak, AK Koźmiński
Warszawa, 2008
183*2008
Zarządzanie międzynarodowe: konkurencja w klasie światowej
AK Koźmiński
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999
1441999
Zarządzanie wiedzą
D Jemielniak, AK Koźmiński
Wolters Kluwer, 2011
115*2011
Analiza systemowa organizacji
AK Koźmiński
Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1979
1121979
Pewność i gra: wstęp do teorii zachowań organizacyjnych
AK Koźmiński, A Zawiślak
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
1111982
Catching up
AK Kozminski
Organizational and Management Change in the ex-Socialist Block. State …, 1993
100*1993
Koniec świata menedżerów?
AK Koźmiński
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
852008
The Three Faces of Leadership:: Manager, Artist, Priest
MJ Hatch, M Kostera, AK Koźmiński
Organizational Dynamics 35 (1), 49-68, 2006
832006
Odrabianie zaleg· lości: zmiany organizacji i zarządzania w by· lym bloku socjalistycznym
AK Koźmiński
Wydawn. Naukowe PWN, 1998
831998
Odrabianie zaległości
AK Koźmiński
Zmiany w organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym …, 1998
83*1998
The three faces of leadership: Manager, Artist
MJ Hatch, M Kostera, AK Kozminski
Priest, 2005
802005
Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?,[w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku
AK Koźmiński
Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska, 2000
61*2000
Strategies for Central and Eastern Europe
A Kozminski, G Yip, A Schuh
New York, 2000
572000
Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu
DLJ Andrzej K. Koźmiński
Wolters Kluwer Business, 2014
55*2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20