Obserwuj
Agata Chudzicka-Czupała
Agata Chudzicka-Czupała
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The association between physical and mental health and face mask use during the COVID-19 pandemic: a comparison of two countries with different views and practices
C Wang, A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, R Pan, K Adamus, X Wan, ...
Frontiers in psychiatry 11, 569981, 2020
2272020
A chain mediation model on COVID-19 symptoms and mental health outcomes in Americans, Asians and Europeans
C Wang, A Chudzicka-Czupała, ML Tee, MIL Núñez, C Tripp, MA Fardin, ...
Scientific reports 11 (1), 1-12, 2021
1262021
Application of the theory of planned behavior in academic cheating research–cross-cultural comparison
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
712016
Work ethic and organizational commitment as conditions of unethical pro‐organizational behavior: Do engaged workers break the ethical rules?
D Grabowski, A Chudzicka‐Czupała, M Chrupała‐Pniak, AL Mello, ...
International Journal of Selection and Assessment 27 (2), 193-202, 2019
362019
Students' attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland
A Chudzicka-Czupała, A Lupina-Wegener, S Borter, N Hapon
302013
Bezrobocie: różne oblicza wsparcia
A Chudzicka-Czupała
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2004
282004
Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji
A Chudzicka-Czupała
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013
242013
Subiektywny obraz świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec klubu pracy,[w:] Bańka A
A Chudzicka
Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, 87-96, 1995
231995
A comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile across two countries
A Chudzicka-Czupała, I Cozma, D Grabowski, DJ Woehr
Journal of Management and Business 3 (1), 14-33, 2012
192012
WORK ETHIC, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT/ETYKA PRACY I PRZYWIAZANIE ORGANIZACYJNE A WYPALENIE ZAWODOWE
D Grabowski, A Chudzicka-Czupala, M Chrupala-Pniak, ...
Medycyna Pracy 70 (3), 305-317, 2019
182019
Ethical ideology as a predictor of ethical decision making
A Chudzicka-Czupała
International Journal of Management and Bussiness, 4 (1), 28-41, 2013
182013
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Psychologia Społeczna 33 (2), 2015
172015
Psychological and moral determinants in accepting of cheating and plagiarism among university students in Poland
A Chudzicka-Czupała
172014
Ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Skali Protestanckiej Etyki Pracy Mirelsa i Garretta
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Studia Psychologiczne 54, 2016
15*2016
Czas w życiu człowieka
K Popiołek, A Chudzicka-Czupała
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010
15*2010
Subjective well-being, general self-efficacy and coping with stress in former psychiatric patients preparing for the peer support role: an exploratory study
A Chudzicka-Czupała, K Zalewska-Łunkiewicz
Health and quality of life outcomes 18 (1), 1-10, 2020
122020
The severity of work-related stress and an assessment of the areas of worklife in the service sector
A Chudzicka-Czupała, M Stasiła-Sieradzka, Ż Rachwaniec-Szczecińska, ...
102019
Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers–Research Report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Stanisław Juszczyk 38, 162-172, 2014
102014
Bezrobocie
A Chudzicka-Czupała
Różne oblicza wsparcia [Unemployment. Various Faces of Support], Wydawnictwo …, 2004
92004
Relationships between work ethic and motivation to work from the point of view of the self-determination theory
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała, K Stapor
PloS one 16 (7), e0253145, 2021
72021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20