Agata Chudzicka-Czupała
Agata Chudzicka-Czupała
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Bezrobocie: różne oblicza wsparcia
A Chudzicka-Czupała
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2004
222004
Application of the theory of planned behavior in academic cheating research–cross-cultural comparison
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
212016
Subiektywny obraz świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec klubu pracy,[w:] Bańka A
A Chudzicka
Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, 87-96, 1995
201995
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Psychologia Społeczna 33 (2), 2015
182015
A comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile across two countries
A Chudzicka-Czupała, I Cozma, D Grabowski, DJ Woehr
Journal of Management and Business 3 (1), 14-33, 2012
182012
Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland
A Chudzicka-Czupała, A Lupina-Wegener, S Borter, N Hapon
The New Educational Review 32 (2), 66-76, 2013
142013
Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji
A Chudzicka-Czupała
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013
132013
Ethical ideology as a predictor of ethical decision making
A Chudzicka-Czupała
The International Journal of Management and Business 4, 82-111, 2013
122013
Czas w życiu człowieka
K Popiołek, A Chudzicka-Czupała
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010
8*2010
Wsparcie społeczne a zachowanie zaradcze osób bezrobotnych,"
A Chudzicka
Psychologia. Badania i aplikacje 4, 2001
82001
Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers–Research Report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Stanisław Juszczyk 38, 162-172, 2014
62014
Psychological and moral determinants in accepting cheating and plagiarism among university students in Poland
A Chudzicka-Czupała
Polish Journal of Applied Psychology 12 (1), 75-98, 2014
52014
Filozofia moralna jednostek jako przesłanka dobrych praktyk w biznesie
A Chudzicka-Czupała
Zarządzanie i Finanse 1 (3), 535-546, 2012
52012
Wrażliwość na sprawiedliwość i koszty psychologiczne doświadczane przez pracowników a zadowolenie z pracy oraz poczucie dopasowania do organizacji – projekt badań.
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski
[w:] Z. Ratajczak (red.). Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy, 96-113, 2015
42015
Empathy and Ethical Decision Making at Work
A Chudzicka-Czupała
Polish Journal of Applied Psychology 10 (1), 169-185, 2012
42012
Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku
K Popiołek, A Chudzicka-Czupała
Chowanna 2, 203-215, 2008
42008
Zachowania nieetyczne w środowisku pracy
A Chudzicka, B Makselon-Kowalska
Kontekst interpersonalny, w Popiołek K.(red.), Kryzysy, katastrofy …, 2004
42004
Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka–propozycja interwencji organizacyjnej
M Stasiła-Sieradzka, A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, ...
32018
Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia
T Chirkowska-Smolak, J Grobelny
Libron, 2015
32015
Zadowolenie z pracy jako komponent jakości życia współczesnego człowieka
A Chudzicka-Czupała
Chowanna 40 (1), 13-38, 2013
32013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20