Agata Chudzicka-Czupała
Agata Chudzicka-Czupała
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Application of the theory of planned behavior in academic cheating research–cross-cultural comparison
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
272016
Bezrobocie: różne oblicza wsparcia
A Chudzicka-Czupała
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2004
262004
Subiektywny obraz świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec klubu pracy,[w:] Bańka A
A Chudzicka
Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, 87-96, 1995
191995
A comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile across two countries
A Chudzicka-Czupała, I Cozma, D Grabowski, DJ Woehr
Journal of Management and Business 3 (1), 14-33, 2012
182012
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Psychologia Społeczna 33 (2), 2015
172015
Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland
A Chudzicka-Czupała, A Lupina-Wegener, S Borter, N Hapon
New Educational Review 32 (2), 66-76, 2013
172013
Ethical ideology as a predictor of ethical decision making
A Chudzicka-Czupała
International Journal of Management and Bussiness, 4 (1), 28-41, 2013
152013
Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji
A Chudzicka-Czupała
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013
142013
Czas w życiu człowieka
K Popiołek, A Chudzicka-Czupała
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010
9*2010
Psychological and moral determinants in accepting cheating and plagiarism among university students in Poland
A Chudzicka-Czupała
Polish Journal of Applied Psychology 12 (1), 75-98, 2014
72014
Bezrobocie
A Chudzicka-Czupała
Różne oblicza wsparcia [Unemployment. Various Faces of Support], Wydawnictwo …, 2004
72004
Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers–Research Report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Stanisław Juszczyk 38, 162-172, 2014
62014
Wsparcie społeczne a zachowanie zaradcze osób bezrobotnych,"
A Chudzicka
Psychologia. Badania i aplikacje 4, 2001
62001
Filozofia moralna jednostek jako przesłanka dobrych praktyk w biznesie
A Chudzicka-Czupała
Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 1 (3), 535-546, 2012
52012
Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia
T Chirkowska-Smolak, A Chudzicka
Wyd. UAM, 2004
52004
[FHF]−—The Strongest Hydrogen Bond under the Influence of External Interactions
SJ Grabowski
Crystals 6 (1), 3, 2016
42016
Zadowolenie z pracy jako komponent jakości życia współczesnego człowieka
A Chudzicka-Czupała
Chowanna, 13-38, 2013
42013
Empathy and ethical decision making at work
A Chudzicka-Czupała
Polish Journal of Applied Psychology 10 (1), 169-185, 2012
42012
Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku
K Popiołek, A Chudzicka-Czupała
Chowanna 2, 203-215, 2008
42008
Zachowania nieetyczne w środowisku pracy
A Chudzicka, B Makselon-Kowalska
Kontekst interpersonalny, w Popiołek K.(red.), Kryzysy, katastrofy …, 2004
42004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20