Agata Chudzicka-Czupała
Agata Chudzicka-Czupała
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Application of the theory of planned behavior in academic cheating research–cross-cultural comparison
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
392016
Bezrobocie: różne oblicza wsparcia
A Chudzicka-Czupała
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2004
282004
The association between physical and mental health and face mask use during the COVID-19 pandemic: a comparison of two countries with different views and practices
C Wang, A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, R Pan, K Adamus, X Wan, ...
Frontiers in psychiatry 11, 901, 2020
242020
Subiektywny obraz świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec Klubu Pracy
A Chudzicka
Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, 87-96, 1995
201995
Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji
A Chudzicka-Czupała
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013
182013
Students' attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland
A Chudzicka-Czupała, A Lupina-Wegener, S Borter, N Hapon
182013
A comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile across two countries
A Chudzicka-Czupała, I Cozma, D Grabowski, DJ Woehr
Journal of Management and Business 3 (1), 14-33, 2012
182012
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Psychologia Społeczna 33 (2), 2015
162015
Ethical ideology as a predictor of ethical decision making
A Chudzicka-Czupała
International Journal of Management and Bussiness, 4 (1), 28-41, 2013
162013
Czas w życiu człowieka
K Popiołek, A Chudzicka-Czupała
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010
11*2010
Work ethic and organizational commitment as conditions of unethical pro‐organizational behavior: Do engaged workers break the ethical rules?
D Grabowski, A Chudzicka‐Czupała, M Chrupała‐Pniak, AL Mello, ...
International Journal of Selection and Assessment 27 (2), 193-202, 2019
92019
Bezrobocie
A Chudzicka-Czupała
Różne oblicza wsparcia [Unemployment. Various Faces of Support], Wydawnictwo …, 2004
92004
Ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Skali Protestanckiej Etyki Pracy Mirelsa i Garretta
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Studia Psychologiczne 54, 2016
8*2016
Psychological and moral determinants in accepting cheating and plagiarism among university students in Poland
A Chudzicka-Czupała
Polish Journal of Applied Psychology 12 (1), 75-98, 2014
82014
Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers–Research Report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Stanisław Juszczyk 38, 162-172, 2014
62014
WORK ETHIC, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT/ETYKA PRACY I PRZYWIAZANIE ORGANIZACYJNE A WYPALENIE ZAWODOWE
D Grabowski, A Chudzicka-Czupala, M Chrupala-Pniak, ...
Medycyna pracy 70 (3), 305-317, 2019
52019
Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników
B Mróz, A Chudzicka-Czupała, M Kuśpit
Warszawa; Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
52017
Filozofia moralna jednostek jako przesłanka dobrych praktyk w biznesie
A Chudzicka-Czupała
Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 1 (3), 535-546, 2012
52012
Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia
T Chirkowska-Smolak, A Chudzicka
Wyd. UAM, 2004
52004
Wsparcie społeczne a zachowanie zaradcze osób bezrobotnych,"
A Chudzicka
Psychologia. Badania i aplikacje 4, 2001
52001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20