Katarzyna Jasińska
Katarzyna Jasińska
Krakowska Akademia in. A. F. Modrzewskiego w Krakowie
Verified email at afm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: komentarz
J Szwaja, M Kępiński, M Mozgawa, M Poźniak-Niedzielska, R Skubisz, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2019
812019
Prawo własności przemysłowej
R Skubisz, P Gała, E Całka
Wydawnictwo CH Beck, 2017
182017
Kodeks spółek handlowych: komentarz
J Giezek, A Helin, K Jasińska, I Karasek-Wojciechowicz, P Kardas, ...
Warszawa: CH Beck, 2015
162015
Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej
K Jasińska
Wolters Kluwer, 2010
102010
Anatomy of the left atrial ridge (coumadin ridge) and possible clinical implications for cardiovascular imaging and invasive procedures
K Piątek‐Koziej, J Hołda, K Tyrak, F Bolechała, M Strona, M Koziej, M Lis, ...
Journal of cardiovascular electrophysiology 31 (1), 220-226, 2020
82020
Variations and morphometric features of the vermiform appendix: A systematic review and meta‐analysis of 114,080 subjects with clinical implications
A Kacprzyk, J DroŚ, T Stefura, M Krzysztofik, K JasiŃska, M PĘdziwiatr, ...
Clinical Anatomy 33 (1), 85-98, 2020
72020
Alarming decline in recognition of anatomical structures amongst medical students and physicians
MK Hołda, T Stefura, M Koziej, O Skomarovska, KA Jasińska, W Sałabun, ...
Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger 221, 48-56, 2019
72019
Morphology of the Vieussens valve and its imaging in cardiac multislice computed tomography
A Żabówka, J Hołda, M Strona, M Koziej, A Krawczyk‐Ożóg, KA Jasińska, ...
Journal of cardiovascular electrophysiology 30 (8), 1325-1329, 2019
52019
Topography of the oblique vein of the left atrium (vein of Marshall)
A Żabówka, M Jakiel, F Bolechała, R Jakiel, KA Jasińska, MK Hołda
Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) 78 (7-8), 688-693, 2020
32020
Morphometric characteristics of myocardial sleeves of the pulmonary veins
E Szczepanek, F Bolechała, M Koziej, KA Jasińska, MK Hołda
Journal of Cardiovascular Electrophysiology 31 (9), 2455-2461, 2020
22020
Topographic characteristics of the left atrial medial isthmus
K Piątek‐Koziej, J Hołda, F Bolechała, P Kopacz, M Koziej, M Chłosta, ...
Pacing and Clinical Electrophysiology 42 (12), 1579-1585, 2019
22019
Pan_02 murine pancreatic cancer model
MP Krzykawski, M Krzykawska-Serda, K Jasińska, J Marcinkiewicz
Folia Medica Cracoviensia, 2015
22015
Ograniczenia realizacji projektów w sektorze ICT
K Jasińska
Organization and Management, 2014
22014
Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi
A Matlak, S Stanisławska-Kloc
Wolters Kluwer Polska, 2013
22013
Ochrona idei—zagadnienia wybrane
K Jasińska
na, 2006
22006
Mortality in patients after acute myocardial infarction managed by cardiologists and primary care physicians: a systematic review
J Pęksa, D Storman, P Jankowski, W Staśkiewicz, K Jasińska, ...
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej= Polish Archives of Internal Medicine …, 2020
12020
Prawo własności przemysłowej: komentarz
J Sieńczyło-Chlabicz, W Wróbel, A Szewc, G Jyż, W Machała, P Podrecki, ...
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2020
12020
Fixative properties of honey solutions as a formaldehyde substitute in cardiac tissue preservation
K Piątek-Koziej, J Hołda, M Koziej, K Tyrak, K Jasińska, A Bonczar, ...
Folia Medica Cracoviensia 59 (1), 2019
12019
On the Relatinization of the Latin Term'magister'
K Jasińska, DR Piwowarczyk
Classica Cracoviensia 21, 95-106, 2018
12018
Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy–koncepcja opracowania materiału źródłowego
K Jasińska, M Klapper, D Kołodziej
Język Polski 98 (4), 82-93, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20