Follow
Katarzyna Jasińska
Katarzyna Jasińska
Krakowska Akademia in. A. F. Modrzewskiego w Krakowie
Verified email at afm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: komentarz
J Szwaja, M Kępiński, M Mozgawa, M Poźniak-Niedzielska, R Skubisz, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2019
882019
Kodeks spółek handlowych: komentarz
J Giezek, A Helin, K Jasińska, I Karasek-Wojciechowicz, P Kardas, ...
Warszawa: CH Beck, 2015
242015
Prawo własności przemysłowej
R Skubisz, P Gała, E Całka
Wydawnictwo CH Beck, 2017
202017
Anatomy of the left atrial ridge (coumadin ridge) and possible clinical implications for cardiovascular imaging and invasive procedures
K Piątek‐Koziej, J Hołda, K Tyrak, F Bolechała, M Strona, M Koziej, M Lis, ...
Journal of Cardiovascular Electrophysiology 31 (1), 220-226, 2020
172020
Alarming decline in recognition of anatomical structures amongst medical students and physicians
MK Hołda, T Stefura, M Koziej, O Skomarovska, KA Jasińska, W Sałabun, ...
Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger 221, 48-56, 2019
172019
The clinical anatomy of the left atrial structures used as landmarks in ablation of arrhythmogenic substrates and cardiac invasive procedures
D Dudkiewicz, K Słodowska, KA Jasińska, H Dobrzynski, MK Hołda
Translational Research in Anatomy 23, 100102, 2021
122021
Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej
K Jasińska
Wolters Kluwer Polska, 2021
112021
Morphology of the Vieussens valve and its imaging in cardiac multislice computed tomography
A Żabówka, J Hołda, M Strona, M Koziej, A Krawczyk‐Ożóg, KA Jasińska, ...
Journal of Cardiovascular Electrophysiology 30 (8), 1325-1329, 2019
102019
Variations and morphometric features of the vermiform appendix: A systematic review and meta‐analysis of 114,080 subjects with clinical implications
A Kacprzyk, J DroŚ, T Stefura, M Krzysztofik, K JasiŃska, M PĘdziwiatr, ...
Clinical Anatomy 33 (1), 85-98, 2020
82020
Topography of the oblique vein of the left atrium (vein of Marshall)
A Żabówka, M Jakiel, F Bolechała, R Jakiel, KA Jasińska, MK Hołda
Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) 78 (7-8), 688-693, 2020
72020
Prawo własności przemysłowej: komentarz
J Sieńczyło-Chlabicz, W Wróbel, A Szewc, G Jyż, W Machała, P Podrecki, ...
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2020
52020
Mortality in patients after acute myocardial infarction managed by cardiologists and primary care physicians: a systematic review
J Pęksa, D Storman, P Jankowski, W Staśkiewicz, K Jasińska, ...
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej= Polish Archives of Internal Medicine …, 2020
42020
Clustres under Industry 4.0 Conditions-Case Study: The Concept of Industry 4.0 Cluster in Poland
K Jasińska, B Jasiński
Transformations in Business & Economics 18 (2B (47B)), 2019
42019
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz-nowe regulacje
J Sieńczyło-Chlabicz, K Felchner, K Jasińska, D Kasprzycki, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2019
42019
Ochrona idei—zagadnienia wybrane
K Jasińska
na, 2006
42006
The Dominant Motives of Mergers and Acquisitions in the Energy Sector in Western Europe from the Perspective of Green Economy
J Niemczyk, A Sus, K Borowski, B Jasiński, K Jasińska
Energies 15 (3), 1065, 2022
32022
Topographical anatomy of the right atrial appendage vestibule and its isthmuses
J Hołda, K Słodowska, K Tyrak, F Bolechała, KA Jasińska, M Koziej, ...
Journal of Cardiovascular Electrophysiology 31 (12), 3199-3206, 2020
32020
A Corporate Communication in the Fourth Industrial Revolution
K Jasińska, B Jasiński
Proceedings of the Vision 2020: Sustainable Economic Development and …, 2020
32020
Conditions of a corporate communication in the industry 4.0: Case study
K Jasińska, B Jasiński
IBIMA Business Review 2019, 2019
32019
Determining the degree of removal of copper from slag
AW Bydałek, P Migas, W Wołczyński, S Biernat, A Bydałek, K Jasińska, ...
Archives of Foundry Engineering 16 (4), 41--46, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20