Piotr Plichta
TytułCytowane przezRok
Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire
R Del Rey, JA Casas, R Ortega-Ruiz, A Schultze-Krumbholz, ...
Computers in Human Behavior 50, 141-147, 2015
1412015
A comparison of classification approaches for cyberbullying and traditional bullying using data from six European countries
A Schultze-Krumbholz, K Göbel, H Scheithauer, A Brighi, A Guarini, ...
Journal of School Violence 14 (1), 47-65, 2015
862015
Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną - praktyczne implikacje
P Plichta
Cyberbullying - charakterystyka zjawiska i profilaktyka, red. Jacek Pyżalski, 2012
142012
Narażenie na agresję rówieśniczą niepełnosprawnych uczniów szkół integracyjnych w relacjach nauczycieli wspomagających
P Plichta, M Olempska-Wysocka
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
122013
Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej
P Plichta
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
112017
Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami
P Plichta
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 121-138, 2013
102013
Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik.
J Pyżalski, P Plichta
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
10*2007
Narażenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na hazard tradycyjny i internetowy oraz inne zachowania ryzykowne
P Plichta, J Pyżalski
Niepełnosprawność 2016 (24 (2016)), 222-242, 2016
82016
Przemoc rówieśnicza i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi–uwarunkowania i propozycje rozwiązań profilaktycznych
P Plichta
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 15 (1), 27-52, 2016
82016
Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych
P Plichta
Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015
72015
Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej–kontekst edukacyjny,[w:] Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne–podręcznik metodyczny, red
P Plichta
J. Pyżalski, E. Roland, Łódź, 2010
62010
Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną,
P Plichta
Pedagogika alternatywna w XXI wieku, red. Melosik Z., Śliwerski B., 2010
62010
Prevalence of cyberbullying and other forms of online aggression among Polish students with mild intellectual disability
P Plichta
e-methodology, 112-127, 2015
52015
Młodzież upośledzona umysłowo w świecie nowoczesnych technologii komunikacyjnych
P Plichta
Kwartalnik Pedagogiczny 218 (4), 105-118, 2009
52009
Agresja rówieśnicza wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w relacjach pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
P Plichta, M Olempska-Wysocka
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
42014
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wobec korzystania z Internetu – próba zarysowania nowego obszaru badawczego i wstępne wyniki badań
P Plichta
Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej (red. Plichta, Piotr; Pyżalski …, 2013
42013
Ways of ICT Usage Among Mildly Intellectually Disabled Adolescents: Potential Risks and Advantages
P Plichta
Youth culture and net culture: Online social practices, 296-315, 2011
42011
Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej–kontekst edukacyjny
P Plichta
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi/University of Stavanger, 2010
32010
OBCIAZENIA ZAWODOWE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH PRACUJACYCH Z UCZNIAMI NIEPELNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE/OCCUPATIONAL BURDENS IN SPECIAL EDUCATORS WORKING WITH INTELLECTUALLY DISABLED …
P Plichta
Medycyna Pracy 65 (2), 239, 2014
22014
Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej
P Plichta, J Pyżalski
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20