Obserwuj
Piotr Plichta
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire
R Del Rey, JA Casas, R Ortega-Ruiz, A Schultze-Krumbholz, ...
Computers in human behavior 50, 141-147, 2015
4612015
A comparison of classification approaches for cyberbullying and traditional bullying using data from six European countries
A Schultze-Krumbholz, K Göbel, H Scheithauer, A Brighi, A Guarini, ...
Journal of School Violence 14 (1), 47-65, 2015
1662015
Distance learning in higher education during COVID-19: The role of basic psychological needs and intrinsic motivation for persistence and procrastination–a multi-country study
ER Pelikan, S Korlat, J Reiter, J Holzer, M Mayerhofer, B Schober, C Spiel, ...
PloS one 16 (10), e0257346, 2021
1442021
Digital inclusion and participation of people with intellectual disabilities during COVID‐19: A rapid review and international bricolage
D Chadwick, KA Ågren, S Caton, E Chiner, J Danker, M Gómez‐Puerta, ...
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 19 (3), 242-256, 2022
1032022
Adolescent well-being and learning in times of COVID-19—A multi-country study of basic psychological need satisfaction, learning behavior, and the mediating roles of positive …
J Holzer, S Korlat, C Haider, M Mayerhofer, E Pelikan, B Schober, C Spiel, ...
PloS one 16 (5), e0251352, 2021
892021
European cyberbullying intervention project questionnaire (ECIPQ)
A Brighi, R Ortega, J Pyzalski, H Scheithauer, PK Smith, ...
Unpublished questionnaire, 2012
672012
Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej
P Plichta
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
432017
Cyberbullying characteristics and prevention—what can we learn from narratives provided by adolescents and their teachers?
J Pyżalski, P Plichta, A Szuster, J Barlińska
International journal of environmental research and public health 19 (18), 11589, 2022
312022
Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji–propozycje rozwiązań
P Plichta
W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z …, 2020
282020
Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli
M Śliwińska-Kowalska, E Niebudek-Bogusz, E Woźnicka, E Ziatkowska, ...
Red. M. Śliwińska-Kowalska, E. Niebudek-Bogusz. Łódź, Instytut Medycyny Pracy, 2009
262009
Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik.
J Pyżalski, P Plichta
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
26*2007
Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych
P Plichta
Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015
232015
Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną - praktyczne implikacje
P Plichta
Cyberbullying - charakterystyka zjawiska i profilaktyka, red. Jacek Pyżalski, 2012
232012
Narażenie na agresję rówieśniczą niepełnosprawnych uczniów szkół integracyjnych w relacjach nauczycieli wspomagających
P Plichta, M Olempska-Wysocka
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
212013
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie
P Plichta, I Jagoszewska, J Gładyszewska-Cylulko, B Szczupał, ...
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018
202018
Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami
P Plichta
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 121-138, 2013
202013
Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej–kontekst edukacyjny
P Plichta
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi/University of Stavanger, 2010
192010
Przemoc rówieśnicza i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi–uwarunkowania i propozycje rozwiązań profilaktycznych
P Plichta
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 15 (1), 27-52, 2016
172016
Narażenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na hazard tradycyjny i internetowy oraz inne zachowania ryzykowne
P Plichta, J Pyżalski
Niepełnosprawność 2016 (24 (2016)), 222-242, 2016
152016
The use of information and communication technologies by young people with intellectual disabilities in the context of digital inequalities and digital exclusion
P Plichta
E-methodology 5 (5), 10-23, 2018
112018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20