Follow
Bartłomiej Krzysztan
Bartłomiej Krzysztan
PhD, Adjunct Assistant Professor, Institute of Political Studies PAS
Verified email at isppan.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Escape from Being Provincial: Transformation of the Political Memory in the Urban Landscape of Gori
B Krzysztan
Identity Studies in the Caucasus and the Black Sea Region 6, 2015
52015
Anthropos u źródeł polityczności. Anachroniczność i potrzeba imersji w naukach politycznych
B Krzysztan
Polityka/polityczność. Granice dyskursu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 13-39, 2016
42016
Polityka/polityczność: granice dyskursu
B Krzysztan, W Ufel, M Zieliński
Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016
22016
Historical Analogy and Political Continuity as Technologies of Power. The Armenian Genocide and Nagorno-Karabakh Conflict Interrelation in the Contemporary Armenian Politics
B Krzysztan
International Journal of Armenian Genocide Studies 6 (2), 6-39, 2021
12021
Far from being over-Injustice, revenge and suffering in Nagorno-Karabakh
B Krzysztan
New Eastern Europe, 87-92, 2021
12021
Unique or modular? Armenian Velvet Revolution in comparative approach
B Krzysztan
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 18 (3), 143-171, 2020
12020
Problem z prze-pisaniem. Teoretyczne podstawy refleksji postkolonialnej a zagadnienie postkomunizmu
B Krzysztan
Kultura i Edukacja 1 (111), 101-114, 2016
12016
O polskiej historiografii ludobójstwa Ormian. Perspektywa krytyczna w świetle międzynarodowego stanu badań. Część I
B Krzysztan
Studia Polityczne 51 (1), 175-194, 2023
2023
Divided memory, postcolonialism and trauma in the South Caucasus
B Krzysztan
Memory Studies 15 (6), 1307-1311, 2022
2022
Analogie historyczne w sytuacji postkolonialnej Mechanizmy podporządkowania na Kaukazie Południowym.
B KRZYSZTAN
Sprawy Miedzynarodowe/International Affairs 74 (4), 129-150, 2021
2021
The Instrumentalization of Cultural Memory as the Factor in ArmenianAzerbaijani Rivalry over the Nagorno Karabakh
B Krzysztan
Studia Wschodnioeuropejskie 14, 32-45, 2021
2021
Pamięć, polityczność, władza. Reprezentacje pamięci zbiorowej w Gruzji, Armenii, Górskim Karabachu i Abchazji
B Krzysztan
2021
Instrumentalization of the constitutional order as a tool of political control in the post-soviet space: the case of the Republic of Georgia
J Brodowski, B Krzysztan, J Piechowiak
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2021
2021
PAMIĘĆ NIEZAKOŃCZONEJ WOJNY. KONFLIKT I KSZTAŁTOWANIE WSPÓLNOTYETNOPOLITYCZNEJ W GÓRSKIM KARABACHU
B Krzysztan
Studia Polityczne 48 (1), 61-78, 2020
2020
Polityzacja pamięci i przestrzeni w krajobrazie kulturowym. Mapowanie tożsamości tranzycyjnej na przykładzie Tbilisi
B Krzysztan
Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, 245-265, 2019
2019
The ghosts of Armenia’s past
B Krzysztan
New Eastern Europe, 104-108, 2019
2019
Dwoistość doświadczenia: Gruzja w dyskursie postkolonialnym o postsowieckości
B Krzysztan
Athenaeum 58, 196-215, 2018
2018
Визуализация памяти и забвения: создание политически ангажированного дискурса
B Krzysztan
Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс 7, 189-204, 2017
2017
Permanentny „stan wyjątkowy”. Teoretyczno-kulturowy wymiar konfliktu o Górski Karabach
B Krzysztan
Nowy Prometeusz, 55-74, 2015
2015
Odnaleźć niewypowiedziane. Leopold Tyrmand i tożsamość żydowska
B Krzysztan
U brzegów Leopolda Tyrmanda, 175-189, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20