Mariusz Szubert
TytułCytowane przezRok
Business Competencies in Polish School Curricula: Opinions of Teachers and Social Partners
S Kurek, T Rachwał, M Szubert
Fit for Business, 61-88, 2012
162012
Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI
S Kurek, T Rachwał, M Szubert
Przedsiębiorczość-Edukacja 8, 24-36, 2012
152012
Cyfrowy model wysokości powierzchni podczwartorzędowej na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej
M Szubert
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 13, 2003
72003
Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej związana ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia Odry w świetle geostatystycznej rekonstrukcji powierzchni podplejstoceńskiej
M Szubert
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 2012
52012
Geoinformatyka w geomorfologii na przykładzie badań geomorfologicznych na Wyżynie Wieluńskiej i Częstochowskiej
M Szubert
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 2007
52007
Geostatystyczne metody rekonstrukcji rzeźby podczwartorzędowej na przykładzie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej
M Szubert
Współczesna ewolucja rzeźby Polski, 439-442, 2005
52005
Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska"(Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
P Buczynski, D Marczak, G Tonczyk, P Mikolajczuk, G Horabik, J Liberski, ...
Odonatrix. Biuletyn Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa …, 2014
22014
Problem of the palaeo-Warta river valley on the Woźniki-Wieluń upland in the light of geostatistical spatial analysis. Of the sub-pleistocene surface hypsometry
M Szubert
Geoinformatica Polonica 9, 93--115, 2009
12009
The Role of the Geographical Textbooks in Grounding Negative Stereotypes of a Tourism Destination—The Case of Upper Silesian Conurbation in Poland
M Szubert, M Żemła
Administrative Sciences 9 (2), 42, 2019
2019
Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego... postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi
M Szubert
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 12, 90-103, 2018
2018
Stromboli–the best place to actively learn and understand the behavior of an active volcano and its processes
K Bąk, M Bąk, M Szubert
Geotourism/Geoturystyka, 2016
2016
Environmental & Socio-economic Studies
M Adamczewska, VA Babicheva, K Dmochowska-Dudek, D Gierczak, ...
2013
Kartografia i topografia
M Szubert, W Warcholik
Wydawnictwa Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2010
2010
Rola budowy geologicznej w ewolucji rzeźby podczwartorzędowej północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej
M Szubert
1994
Przewodnik do regionalnych ćwiczeń terenowych na Wybrzeżu prowadzonych w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
M Szubert
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–15