Rafał Porowski, Ph.D., Associate Professor (dr hab. inż.)
Rafał Porowski, Ph.D., Associate Professor (dr hab. inż.)
Zweryfikowany adres z tu.kielce.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Experimental study on DDT for hydrogen–methane–air mixtures in tube with obstacles
R Porowski, A Teodorczyk
Journal of Loss Prevention in the Process Industries 26 (2), 374-379, 2013
482013
Critical conditions of hydrogen-air detonation in partially confined geometry
W Rudy, M Kuznetsov, R Porowski, A Teodorczyk, J Grune, K Sempert
Proceedings of the Combustion Institute 34 (2), 1965-1972, 2013
282013
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
ID Abgarowicz, A Bralewski, K Gąsiorek, P Kępka, M Kuliczkowski, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
222015
Propagation of hydrogen-air detonation in tube with obstacles
W Rudy, R Porowski, A Teodorczyk
Journal of Power Technologies 91 (3), 122-129, 2011
212011
Ocena skutków awarii przemysłowej w instalacjach procesowych, w tym efektu domino-część 1
P Lesiak, R Porowski
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 13-26, 2012
192012
Czerwona Księga Pożarów: Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. Tom 1
P Guzewski, D Małozięć
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2016
142016
Wybrane modele obliczeniowe czasów ewakuacji
I Cłapa, R Porowski, M Dziubiński
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 71-79, 2011
142011
Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP
D Wróblewski, M Kędzierska, B Połeć, T Plasota, R Porowski, D Małozięć, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2014
92014
Awaryjne uwolnienia substancji palnych do środowiska
R Porowski
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2017
82017
Wprowadzenie do analizy termicznej polimerów
R Porowski
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2017
62017
Hand calculations, zone models and CFD–areas of disagreement and limits of application in practical fire protection engineering
P Tofiło, W Węgrzyński, R Porowski
11th Conf. Performance-Based Codes Fire Saf. Des. Methods, 2016
62016
Flammability characteristics of butanol fuel blends at various initial temperatures
M Grabarczyk, R Porowski, A Teodorczyk
Archivum Combustionis 34 (1), 49--70, 2014
62014
Badanie efektywności kurtyn wodnych przy zwalczaniu par amoniaku podczas jego niekontrolowanego uwolnienia
T Węsierski, M Majder-Łopatka, R Matuszkiewicz, R Porowski
Przemysł chemiczny 91, 1424-1426, 2012
62012
Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point dla cieczy palnych
R Porowski, W Rudy
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 41-53, 2011
62011
Laboratorium spalania
R Porowski, M Gieras
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018
52018
Analiza metod określania ciepła spalania i wartości opałowej paliw
R Porowski
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 45--70, 2016
52016
Analiza metod badawczych granic wybuchowości cieczy palnych
R Porowski, W Rudy, A Teodorczyk
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 63-70, 2012
52012
Dust detonation phenomenon: state of the art
R Porowski
Bezpieczenstwo i technika pozarnicza 36, 85-93, 2014
42014
Study on the effectiveness of water curtains to control of ammonia vapors during its uncontrolled release
T Wesierski, M Majder-Lopatka, R Matuszkiewicz, R Porowski
Przemysl Chemiczny 91 (7), 1424-1426, 2012
42012
Cellular structure of detonation wave in hydrogen-methane-air mixtures
A Teodorczyk, R Porowski
Journal of Power Technologies 91 (3), 130-135, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20