Obserwuj
Studia Paradyskie
Studia Paradyskie
Zweryfikowany adres z univ.szczecin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Znaczenie i sposoby wykorzystania psychospołecznych zasobów zaradczych w ujęciu SE Hobfolla
A Bernat, M Krzyszkowska
Studia Paradyskie, 255-278, 2017
102017
Urzeczywistnianie się Kościoła w dialogu ekumenicznym–perspektywa katolicka
R Porada
Studia Paradyskie, 69-82, 2018
52018
Style wychowania doświadczane w dzieciństwie jako korelaty religijności osób dorosłych. Pilotażowe badania empiryczne wśród rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu …
A Żurek
Studia Paradyskie, 229-246, 2015
52015
Przedłużanie ludzkiego życia. O możliwości biologicznej nieśmiertelności
M Ferdynus
Studia Paradyskie, 59-72, 2013
52013
Medialna sfera publiczna według Jürgena Habermasa
A Ochman
Studia Paradyskie, 147-168, 2015
42015
„Kilka uwag” w dyskusji na temat rezygnacji z uporczywej terapii
M Ferdynus
Studia Paradyskie 22, 51-67, 2012
42012
Aborcja w oczach wczesnochrześcijańskich pisarzy,„
M Starowieyski
Studia Paradyskie 3, 107-128, 1993
41993
Program formacyjny polskiej młodzieży w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M Szczodry
Studia Paradyskie 26, 219-238, 2016
32016
Zakaz udzielania sakramentu święceń kobiecie
A Niesiołowska
Studia Paradyskie 26, 125-137, 2016
32016
Tajemnica spowiedzi świętej w prawie kanonicznym, polskim procesie cywilnym i karnym
M Pieróg
Studia Paradyskie, 169-180, 2015
32015
Koncepcja państwa według św. Augustyna
E Sienkiewicz
Studia Paradyskie, 201-220, 2015
32015
Stanowisko III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów o Rodzinie na temat homoseksualizmu na tle ideologii gender i protestów przeciw „małżeństwu dla wszystkich”
J Bujak
Studia Paradyskie, 69-96, 2014
32014
Przedłużanie ludzkiego życia w świetle transplantacji. Wokół kilku moralnych kontrowersji
M Ferdynus
Studia Paradyskie, 113-124, 2014
32014
Rytuały religijne w życiu młodzieży
M Farnicka, T Sałatka
Studia Paradyskie, 43-57, 2013
32013
Rytuały religijne w życiu młodzieży
M Farnicka, T Sałatka
Studia Paradyskie, 43-57, 2013
32013
„Zagadnienie własności kościelnych majątków poniemieckich na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1973”
D Mazurkiewicz
Studia Paradyskie 16, 221-240, 2006
32006
Tytuł ‘Syn’w siatce Janowych tytułów chrystologicznych
A Oczachowski
Studia Paradyskie 16, 129-162, 2006
32006
Historyczność wydarzeń krzyża
IS Ledwoń
Historicity of the Events of the Cross”]. Studia Paradyskie 8, 203-226, 1998
31998
Pojęcie symbolu religijnego, a możliwość zastosowania go w teologii
M Rusecki
Studia Paradyskie 4, 89-130, 1994
31994
Duszpasterskie aspekty młodości
W Sroczyński
Studia Paradyskie”, red. E. Dajczak, r, 1993
31993
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20