Follow
Piotr Bajor
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство/Ю
Ю Тищенко, П Байор, М Товт, С Горобачишина
Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина, 2010
312010
" Operacja" Krym-aneksja półwyspu i jej konsekwencje
P Bajor
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12 (2 Majdan 2014: Ukraina na …, 2014
182014
Partnerstwo czy członkostwo
P Bajor
Polityka euroatlantycka Ukrainy po, 1991
71991
Общественное мнение населения Республики Молдова о внешней политике страны
В Мошняга, В Цуркан, П Байор
Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики …, 2015
62015
Partnerstwo czy członkostwo?: polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 r.
P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014
62014
Восточное партнерство: Цели–опыт–вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой
П Байор
Краков, Ksiegarnia Academicka, 2013
42013
Моделi полiтичної комунiкацiї: полiтичнi партiї та громадянське суспiльство Укр. незалеж. центр полiт. дослiдж
Ю Тищенко, П Байор, М Товт, С Горобчишина
42010
Дорогою стратегічного партнерства
П Байор
Політика і час, 14-16, 2007
42007
Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова
П Байор
Krakow: Rsiegarnia Academicka, 2015
32015
Eastern Chessboard: geopolitical determinants and challenges in Eastern Europe and the South Caucasus
P Bajor, K Schöll-Mazurek
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
32015
Wojna jako determinanta przywództwa politycznego Wołodymyra Zełeńskiego
P Bajor
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2022
22022
Determinants and Directions of Polish–Chinese Cooperation in the Context of the One Belt, One Road Initiative
P Bajor
The Belt & Road Initiative in the Global Arena: Chinese and European …, 2018
22018
Kierunek Zachód: polityka integracji europejskiej Ukrainy po 1991 roku
P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
22015
Трансформації політичної системи Польщі: розвиток громадянського суспільства
П Байор
Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство …, 2010
22010
Problemy i perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO
P Bajor
Biuletyn Międzynarodowy 2 (13 (37)), 2010
22010
Ukraina po wyborach: koniec czy kontynuacja kryzysu?
P Bajor
Biuletyn Międzynarodowy 1 (3 (3)), 2009
22009
Information security policy: conditions, threats and implementation in the international environment
P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2022
12022
Eastern partnership: the role and significance in the process of transformation of the countries of Eastern Europe and the South Caucasus
P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021
12021
The eastern dimension of the north atlantic treaty organization
P Bajor
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2017
12017
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej: wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią
L Zyblikiewicz, M Czajkowski, P Bajor
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20