Piotr Bajor
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство/Ю
Ю Тищенко, П Байор, М Товт, С Горобачишина
Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина, 2010
272010
" Operacja" Krym-aneksja półwyspu i jej konsekwencje
P Bajor
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12 (2 Majdan 2014: Ukraina na …, 2014
162014
Общественное мнение населения Республики Молдова о внешней политике страны
В Мошняга, В Цуркан, П Байор
Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики …, 2015
52015
Восточное партнерство: Цели–опыт–вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой
П Байор
Краков, Ksiegarnia Academicka, 2013
42013
Моделi полiтичної комунiкацiї: полiтичнi партiї та громадянське суспiльство Укр. незалеж. центр полiт. дослiдж
Ю Тищенко, П Байор, М Товт, С Горобчишина
42010
Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова
П Байор
Krakow: Rsiegarnia Academicka, 2015
32015
Eastern Chessboard: geopolitical determinants and challenges in Eastern Europe and the South Caucasus
P Bajor, K Schöll-Mazurek
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
32015
Трансформації політичної системи Польщі: розвиток громадянського суспільства
П Байор
Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство …, 2010
32010
Дорогою стратегічного партнерства/Піотр Байор
П Байор
Політика і час, 14-16, 2007
32007
Partnerstwo czy cz onkostwo
B Piotr
Polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 r, 2014
22014
Partnerstwo czy członkostwo?: polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 r.
P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014
22014
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej: wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią
L Zyblikiewicz, M Czajkowski, P Bajor
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
12010
Problemy i perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO
P Bajor
Biuletyn Międzynarodowy 2 (13 (37)), 2010
12010
Ukraina po wyborach: koniec czy kontynuacja kryzysu?
P Bajor
Biuletyn Międzynarodowy 1 (3 (3)), 2009
12009
„Operacja” Krym–aneksja półwyspu i jej konsekwencje
B Piotr
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 2, 0
1
Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny i państwowy
A Gruszczak, P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
2020
Bezpieczeństwo regionalne: węzłowe problemy i procesy
P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
2020
Global and regional dimensions of international security
M Malskyy, R Vovk, P Bajor
Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2020
2020
Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty metodologiczne i systemowe
P Bajor
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
2020
The challenges and future of African Union: changes in priorities?
P Bajor, A Bar
Moldoscopie, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20