Piotr Bajor
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство/Ю
Ю Тищенко, П Байор, М Товт, С Горобачишина
Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина, 2010
262010
" Operacja" Krym-aneksja półwyspu i jej konsekwencje
P Bajor
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12 (2 Majdan 2014: Ukraina na …, 2014
162014
Общественное мнение населения Республики Молдова о внешней политике страны
В Мошняга, В Цуркан, П Байор
Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики …, 2015
52015
Восточное партнерство: Цели–опыт–вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой
П Байор
Краков, Ksiegarnia Academicka, 2013
42013
Моделi полiтичної комунiкацiї: полiтичнi партiї та громадянське суспiльство Укр. незалеж. центр полiт. дослiдж
Ю Тищенко, П Байор, М Товт, С Горобчишина
42010
Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова
П Байор
Krakow: Rsiegarnia Academicka, 2015
32015
Eastern Chessboard: geopolitical determinants and challenges in Eastern Europe and the South Caucasus
P Bajor, K Schöll-Mazurek
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
32015
Partnerstwo czy członkostwo?: Polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 roku
P Bajor
Księgarnia Akademicka, 2014
32014
Дорогою стратегічного партнерства
П Байор
Політика і час, 14-16, 2007
32007
Partnerstwo czy cz onkostwo
B Piotr
Polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 r, 2014
22014
Трансформації політичної системи Польщі: розвиток громадянського суспільства
П Байор
Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство …, 2010
22010
Problemy i perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO
P Bajor
Biuletyn Międzynarodowy 2 (13 (37)), 2010
22010
Determinants and Directions of Polish–Chinese Cooperation in the Context of the One Belt, One Road Initiative
P Bajor
The Belt & Road Initiative in the Global Arena, 87-101, 2018
12018
Kierunek Zachód: polityka integracji europejskiej Ukrainy po 1991 roku
P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
12015
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej: wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią
L Zyblikiewicz, M Czajkowski, P Bajor
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
12010
Ukraina po wyborach: koniec czy kontynuacja kryzysu?
P Bajor
Biuletyn Międzynarodowy 1 (3 (3)), 2009
12009
„Operacja” Krym–aneksja półwyspu i jej konsekwencje
B Piotr
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 2, 0
1
Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny i państwowy
A Gruszczak, P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
2020
Bezpieczeństwo regionalne: węzłowe problemy i procesy
P Bajor
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
2020
Global and regional dimensions of international security
M Malskyy, R Vovk, P Bajor
Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20