Katarzyna Czernek-Marszałek
Katarzyna Czernek-Marszałek
University of Economics in Katowice
Zweryfikowany adres z uekat.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Determinants of cooperation in a tourist region
K Czernek
Annals of Tourism Research 40, 83-104, 2013
1572013
Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region
K Czernek, W Czakon
Tourism Management 52, 380-394, 2016
1342016
The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland
W Czakon, K Czernek
Industrial Marketing Management 57, 64-74, 2016
1042016
Tourism management, marketing, and development: Volume I: The importance of networks and ICTs
M Mariani, R Baggio, D Buhalis, C Longhi
Springer, 2014
562014
Tourism features as determinants of knowledge transfer in the process of tourist cooperation
K Czernek
Current Issues in Tourism 20 (2), 204-220, 2017
552017
Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie
K Czernek
Wydawnictwo" Proksenia", 2012
522012
Development of cooperation between residents and local authority in tourism destination
A Niezgoda, K Czernek
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 56 (4), 385-398, 2008
262008
Trust and formal contracts: Complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland
K Czernek, W Czakon, P Marszałek
Journal of Destination Marketing & Management 6 (4), 318-326, 2017
212017
Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu
K Czernek
W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu …, 2016
202016
Cooperation evaluation with the use of network analysis
K Czernek-Marszałek
Annals of Tourism Research 72, 126-139, 2018
152018
Innowacje w turystyce miejskiej oraz determinanty ich rozwoju
K Czernek
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (3), 264, 2014
152014
Tourism Management, Marketing, and Development: Performance, Strategies, and Sustainability
MM Mariani, D Buhalis, W Czakon, O Vitouladiti
Springer, 2016
142016
Applying mixed methods in social network research–The case of cooperation in a Polish tourist destination
K Czernek-Marszałek
Journal of destination marketing & management 11, 40-52, 2019
132019
The role of social embeddedness in tourist region cooperation
K Czernek
European Journal of Tourism and Hospitality Research 5 (2), 61-81, 2014
122014
Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego
K Czernek, D Wójcik
Handel Wewnętrzny, 66-76, 2017
112017
Motywy i cele partnerów w kooperacji na rzecz rozwoju turystyki w regionie
K Czernek
Folia Turistica 26, 5-24, 2012
112012
Social embeddedness and its benefits for cooperation in a tourism destination
K Czernek-Marszałek
Journal of Destination Marketing & Management 15, 100401, 2020
102020
Zaufanie w gospodarce współdzielenia
K Czernek, D Wójcik, P Marszałek
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 295 (3), 23-48, 2018
92018
Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym
K Czernek
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017
92017
Network coopetition
W Czakon
The Routledge companion to coopetition strategies, 47-57, 2018
82018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20