Obserwuj
Mirosław Marczak
Mirosław Marczak
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, adiunkt, Katedra Marketingu
Zweryfikowany adres z wsb.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Spatial diversity of tourist function development: the municipalities of Poland’s West Pomerania province
J Borzyszkowski, M Marczak, P Zarębski
Acta geographica Slovenica 56 (2), 267–276-267–276, 2016
252016
Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej
M Marczak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2012
172012
Region (obszar) jako produkt turystyczny
M Marczak
Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej …, 2009
152009
Rodzaje turystyki
M Marczak, J Borzyszkowski, A Szwichtenberg, J Mazurek
Podstawy turystyki, 41-52, 2000
112000
Branding as an essential element of the of destination management process using the example of selected states
M Marczak
Nauki O Zarządzaniu, 29-40, 2018
102018
DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS IN THE FACE OF CRISIS.
J Borzyszkowski, M Marczak
2nd Conference on International Tourism, Cross Cultural Behavior, 41-52, 2012
10*2012
Are natural resources important elements in the national tourism policy? Examples of European Countries
M Marczak, J Borzyszkowski
Journal of Environmental Management and Tourism 11 (5), 1200-1214, 2020
82020
Eventy–jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg
M Marczak
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (19), 103-120, 2015
82015
Sustainable Development and Tourism. Example of Investments Connected with the Installation of Solar Collectors in Seaside Lodging Facilities
P Zarębski, J Borzyszkowski, M Marczak
Rocznik Ochrona Środowiska 17, 2015
82015
Education Sector as a Stakeholder of Destination Management Organizations: Cooperation of Local DMOs with Educational Institutions
J Borzyszkowski, M Marczak
European Review 23 (4), 527-539, 2015
72015
Wpływ organizacji wielkich eventów piłkarskich na rozwój turystyki na przykładzie wybranych destynacji
M Marczak
Turystyka Kulturowa 12, 54-67, 2014
72014
Branding w turystyce–przykłady wykorzystania przez narodowe organizacje turystyczne w wybranych krajach
M Marczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 182-190, 2013
72013
Lokalne markowe produkty turystyki kulturowej–analiza funkcjonowania na przykładzie „Krainy w Kratę” oraz „Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku”
M Marczak, J Borzyszkowski
Turystyka Kulturowa 11, 4-15, 2011
72011
Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red
M Marczak
A. Szwichtenberg, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2000
72000
Effectiveness of destination branding. The example of national tourism organizations
M Marczak, J Borzyszkowski
Journal of Environmental Management and Tourism 11 (4), 779-793, 2020
62020
Branding obszaru recepcji turystycznej i jego wykorzystanie w działaniach narodowych organizacji turystycznych
M Marczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 325-338, 2017
52017
Promocja usług
M Marczak, M Boguszewicz-Kreft
CeDeWu. pl, 2015
52015
NTO operation concerning the creation of the tourist image of a state on the example of the Polish Tourist Organization
M Marczak, J Borzyszkowski
First International Conference Management of Tourism and Entertainment–MTE …, 2011
52011
Skuteczność działań władz samorządowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki
M Marczak
Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej …, 2008
52008
Zarządzanie marką obszaru recepcji turystycznej przez narodowe organizacje turystyczne
M Marczak
CeDeWu, 2018
42018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20