Joanna Adamska-Mieruszewska
Joanna Adamska-Mieruszewska
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania
J Adamska-Mieruszewska, M Mosionek-Schweda
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3-19, 2015
92015
Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011-2014
J Adamska-Mieruszewska, U Mrzygłód
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2014
72014
Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce na tle rozwiązań światowych
J Adamska-Mieruszewska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2015
42015
Znaczenie ryzyka długowieczności dla stabilności systemów emerytalnych
J Adamska-Mieruszewska
Zarządzanie i Finanse 11 (2, cz. 5), 5-16, 2013
42013
Raising money on crowdfunding platforms: the components of success
U Mrzyglod, M Skurczynski, J Adamska-Mieruszewska
Proceedings of the Cross-Cultural Business Conference, 343-352, 2018
12018
Foreign investments in the portfolio of the Polish open pension funds in 1999-2016
J Adamska-Mieruszewska, M Mosionek-Schweda
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2017
12017
International Portfolio Investment. The Case of Central and Eastern European Countries
U Mrzygłód, J Adamska-Mieruszewska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (317), 7-20, 2016
12016
Czynniki sukcesu fuzji i przejęć horyzontalnych na przykładzie globalnych agencji informacyjnych
J Adamska-Mieruszewska, M Markiewicz
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 473-484, 2016
12016
Wpływ zmian w otoczeniu prawno-ekonomicznym na portfele inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych
J Adamska-Mieruszewska, M Mosionek-Schweda
Publishing House of Poznan University of Technology, 2014
12014
Understanding the Overfunding in Crowdfinancing: The Elements of Attractiveness
J Adamska-Mieruszewska, U Mrzygłód, M Skurczyński
Contemporary Trends and Challenges in Finance, 167-174, 2019
2019
Ubezpieczenia: współczesne trendy i wyzwania
M Płonka, S Wieteska, A Szymańska, J Adamska-Mieruszewska, J Bak, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
2018
Charakterystyka inicjatyw crowdfundingowych w Polsce na przykładzie wybranych branż sektora kreatywnego
U Mrzygłód, M Skurczyński, J Adamska-Mieruszewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
2018
Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej
J Adamska-Mieruszewska
2018
Success and failures of crowdfunded projects in Poland
J Adamska-Mieruszewska, U Mrzygłód, M Skurczyński
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 89, 415-426, 2017
2017
Pension system: challenges and reforms-the case of Poland
J Adamska-Mieruszewska, Ł Dopierała
International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning and …, 2017
2017
Longevity risk management and life annuities-the case of Poland
J Adamska-Mieruszewska
International Academic Conference on Management, Economics and Marketing, 2016
2016
Międzynarodowe inwestycje portfelowe państw Europy Środkowo-Wschodniej
J Adamska-Mieruszewska, U Mrzygłód
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 6 (317), 2015
2015
Międzynarodowe inwestycje portfelowe państw Europy Środkowo-Wschodniej
U Mrzygłód, J Adamska-Mieruszewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
2015
Reforma systemu emerytalnego na Węgrzech i jej znaczenie dla Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie
J Adamska-Mieruszewska, M Mosionek-Schweda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 2015
2015
Międzynarodowe inwestycje portfelowe państw Europy Środkowo-Wschodniej
U Mrzygłód, J Adamska-Mieruszewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20