Aukse Endriulaitiene
Aukse Endriulaitiene
psichologijos profesorė, Vytauto Didžiojo universitetas
Verified email at vdu.lt
TitleCited byYear
Individual correlates of organizational commitment and intention to leave the organization
RP Amdam, R Lang, L Labatmedienė, A Endriulaitienė, L Gustainienė
Baltic Journal of Management, 2007
1692007
Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas: mokomoji knyga
A Perminas, A Goštautas, A Endriulaitienė
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004
742004
Paauglių savęs vertinimo bei santykių su bendraamžiais ir tėvais sąveikos ypatumai
R Ramanauskienė, A Valantinas, A Endriulaitienė
Pedagogika 71, 91-96, 2004
702004
Job satisfaction and subjective health among sales managers
L Gustainienė, A Endriulaitienė
Baltic Journal of Management, 2009
512009
The role of personality traits, work motivation and organizational safety climate in risky occupational performance of professional drivers
L Seibokaite, A Endriulaitiene
Baltic Journal of Management, 2012
472012
The relations among empathy, occupational commitment, and emotional exhaustion of nurses
S Raižiene, A Endriulaitiene
Medicina 43 (5), 425, 2007
372007
Employees’ organizational commitment: Its negative aspects for organizations
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Procedia-Social and Behavioral Sciences 140, 558-564, 2014
302014
Darbuotojų asmenybės savybių ir darbo motyvacijos sąsajos
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Psichologija 38, 100-114, 2008
302008
Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveikos modelis
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Psichologija 41, 50-67, 2010
282010
Endriulaitienė A
S Raižienė
Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai. Kaunas, 112, 2007
28*2007
Transformational leadership in perception of subordinates
A Endriulaitiene
Baltic Journal of Management 10 (3), 331-344, 2015
242015
Big five personality traits linked with migratory intentions in Lithuanian student sample
E Paulauskaitė, L Šeibokaitė, A Endriulaitienė
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris …, 2010
232010
Psichologiniai sprendimų priėmimo ypatumai: monografija
A Endriulaitienė, VP Martišius
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2007
232007
Bendrosios transformacinio vadovavimo skalės lietuviškosios versijos psichometriniai rodikliai
A Stelmokienė, A Endriulaitienė
Psichologija 40, 88-102, 2009
202009
Narcissism and the strategic pursuit of short-term mating: universal links across 11 world regions of the International Sexuality Description Project-2.
DP Schmitt, L Alcalay, J Allik, ICB Alves, CA Anderson, AL Angelini, ...
Psihologijske Teme, 2017
192017
Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai
S Raižienė, A Endriulaitienė
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, 2018
132018
Lietuvių rizikingas vairavimas: ką gali paaiškinti psichologiniai veiksniai
A Endriulaitienė, L Šeibokaitė, R Markšaitytė, K Žardeckaitė-Matulaitienė, ...
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris …, 2014
112014
Skirtingų grupių vairuotojų savižina vertinamo rizikingo vairavimo ir asmenybės bruožų sąsajos
A Endriulaitienė, L Šeibokaitė, R Markšaitytė, K Žardeckaitė-Matulaitienė, ...
Psichologija 48, 20-38, 2013
11*2013
Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai: metodinė priemonė
A Endriulaitienė, S Raižienė
Kaunas. Vytauto Didžiojo universitetas, 2007
102007
Aggressiveness as proximal and distal predictor of risky driving in the context of other personality traits
L Šeibokaitė, A Endriulaitienė, R Markšaitytė, K Žardeckaitė-Matulaitienė, ...
behaviour 18, 19, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20