Aukse Endriulaitiene
Aukse Endriulaitiene
psichologijos profesorė, Vytauto Didžiojo universitetas
Verified email at vdu.lt
TitleCited byYear
Individual correlates of organizational commitment and intention to leave the organization
L Labatmedienė, A Endriulaitienė, L Gustainienė
Baltic Journal of Management 2 (2), 196-212, 2007
1662007
Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas: mokomoji knyga
A Perminas, A Goštautas, A Endriulaitienė
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004
822004
Paauglių savęs vertinimo bei santykių su bendraamžiais ir tėvais sąveikos ypatumai
R Ramanauskienė, A Valantinas, A Endriulaitienė
Pedagogika 71, 91-96, 2004
702004
Job satisfaction and subjective health among sales managers
L Gustainienė, A Endriulaitienė
Baltic Journal of Management 4 (1), 51-65, 2009
522009
The role of personality traits, work motivation and organizational safety climate in risky occupational performance of professional drivers
L Seibokaite, A Endriulaitiene
Baltic Journal of Management 7 (1), 103-118, 2012
452012
The relations among empathy, occupational commitment, and emotional exhaustion of nurses
S Raižiene, A Endriulaitiene
Medicina 43 (5), 425, 2007
402007
Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveikos modelis
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Psichologija 41, 50-67, 2010
332010
Darbuotojų asmenybės savybių ir darbo motyvacijos sąsajos
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Psichologija 38, 100-114, 2008
322008
Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai
S Raižienė, A Endriulaitienė
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007
31*2007
Employees’ organizational commitment: Its negative aspects for organizations
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Procedia-Social and Behavioral Sciences 140, 558-564, 2014
282014
Bendrosios transformacinio vadovavimo skalės lietuviškosios versijos psichometriniai rodikliai
A Stelmokienė, A Endriulaitienė
Psichologija 40, 88-102, 2009
242009
Transformational leadership in perception of subordinates: Personality traits and social identification as predictors
A Stelmokiene, A Endriulaitiene
Baltic Journal of Management 10 (3), 331-344, 2015
232015
Big five personality traits linked with migratory intentions in Lithuanian student sample
E Paulauskaitė, L Šeibokaitė, A Endriulaitienė
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 41-58, 2010
232010
Narcissism and the strategic pursuit of short-term mating: Universal links across 11 world regions of the International Sexuality Description Project-2.
DP Schmitt, L Alcalay, J Allik, ICB Alves, CA Anderson, AL Angelini, ...
Psihologijske Teme, 2017
222017
Psichologiniai sprendimų priėmimo ypatumai: monografija
A Endriulaitienė, VP Martišius
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2007
222007
Paauglių savęs vertinimo bei santykių su bendraamžiais ir tėvais sąveikos ypatumai
A Endriulaitienė, R Ramanauskienė, A Valantinas
Pedagogika 71, 91-96, 2004
152004
Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai: metodinė priemonė
S Raižienė, A Endriulaitienė
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008
142008
Asmenybės psichologija
A Endriulaitienė, A Perminas
Praktinės užduotys. Metodinė priemonė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto …, 2007
142007
Skirtingų grupių vairuotojų savižina vertinamo rizikingo vairavimo ir asmenybės bruožų sąsajos
A Endriulaitienė, L Šeibokaitė, R Markšaitytė, K Žardeckaitė-Matulaitienė, ...
Psichologija 48, 20-38, 2013
13*2013
Lietuvių rizikingas vairavimas: ką gali paaiškinti psichologiniai veiksniai
A Endriulaitienė, L Šeibokaitė, R Markšaitytė, K Žardeckaitė-Matulaitienė, ...
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris …, 2014
122014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20