Aukse Endriulaitiene
Aukse Endriulaitiene
psichologijos profesorė, Vytauto Didžiojo universitetas
Verified email at vdu.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
Individual correlates of organizational commitment and intention to leave the organization
RP Amdam, R Lang, L Labatmedienė, A Endriulaitienė, L Gustainienė
Baltic Journal of Management, 2007
1802007
Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas: mokomoji knyga
A Perminas, A Goštautas, A Endriulaitienė
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004
712004
Paauglių savęs vertinimo bei santykių su bendraamžiais ir tėvais sąveikos ypatumai
R Ramanauskienė, A Valantinas, A Endriulaitienė
Pedagogika 71, 91-96, 2004
582004
Job satisfaction and subjective health among sales managers
L Gustainienė, A Endriulaitienė
Baltic Journal of Management, 2009
552009
The role of personality traits, work motivation and organizational safety climate in risky occupational performance of professional drivers
L Seibokaite, A Endriulaitiene
Baltic Journal of Management, 2012
522012
Employees’ organizational commitment: Its negative aspects for organizations
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Procedia-Social and Behavioral Sciences 140, 558-564, 2014
412014
The relations among empathy, occupational commitment, and emotional exhaustion of nurses
S Raižiene, A Endriulaitiene
Medicina 43 (5), 425, 2007
382007
Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveikos modelis
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Psichologija 41, 50-67, 2010
312010
Endriulaitienė A
S Raižienė
Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai. Kaunas: Vytauto …, 2007
31*2007
Darbuotojų asmenybės savybių ir darbo motyvacijos sąsajos
G Genevičiūtė-Janonienė, A Endriulaitienė
Psichologija 38, 100-114, 2008
282008
Transformational leadership in perception of subordinates
A Stelmokiene, A Endriulaitiene
Baltic Journal of Management, 2015
272015
Narcissism and the strategic pursuit of short-term mating: universal links across 11 world regions of the International Sexuality Description Project-2.
DP Schmitt, L Alcalay, J Allik, ICB Alves, CA Anderson, AL Angelini, ...
Psihologijske Teme, 2017
262017
Big five personality traits linked with migratory intentions in Lithuanian student sample
E Paulauskaitė, L Šeibokaitė, A Endriulaitienė
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris …, 2010
252010
Bendrosios transformacinio vadovavimo skalės lietuviškosios versijos psichometriniai rodikliai
A Stelmokienė, A Endriulaitienė
Psichologija 40, 88-102, 2009
232009
Psichologiniai sprendimų priėmimo ypatumai: monografija
A Endriulaitienė, VP Martišius
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2007
212007
Career self-management resources in contemporary career frameworks: a literature review
K Paradnike, A Endriulaitiene, R Bandzeviciene
Organizacijø Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 91, 2016
152016
Skirtingų grupių vairuotojų savižina vertinamo rizikingo vairavimo ir asmenybės bruožų sąsajos
A Endriulaitienė, L Šeibokaitė, R Markšaitytė, K Žardeckaitė-Matulaitienė, ...
Psichologija 48, 20-38, 2013
15*2013
Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai
S Raižienė, A Endriulaitienė
142008
Lietuvių rizikingas vairavimas: ką gali paaiškinti psichologiniai veiksniai
A Endriulaitienė, L Šeibokaitė, R Markšaitytė, K Žardeckaitė-Matulaitienė, ...
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris …, 2014
132014
Vadovavimo efektyvumo vertinimas: psichologiniai aspektai
A Stelmokienė, A Endriulaitienė
Monografija.–Kaunas: VDU, 2015
112015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20