Katarzyna Kopecka-Piech
Katarzyna Kopecka-Piech
Maria Sklodowska-Curie University in Lublin
Zweryfikowany adres z awf.wroc.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Koncepcje konwergencji mediów
K Kopecka-Piech
Studia Medioznawcze, 11-26, 2011
432011
Leksykon konwergencji mediów
K Kopecka-Piech
Universitas, 2015
212015
Media convergence concepts
K Kopecka-Piech
Media Studies Vol. 46 Issue 3, Special section, p. 1-19, 2011
162011
Aplikacje mobilne: innowacyjność, sytuacyjność i personalizacja komunikacji marketingowej i wizerunkowej
K Kopecka-Piech
Nowe Media. Czasopismo Naukowe 4, 11-30, 2014
102014
Converging Media Spaces: Introducing an Emergent Field of Studies
K Kopecka-Piech
"Studia Humanistyczne AGH" 11 (no 3), 77-92, 2012
82012
Wymiary i skutki saturacji medialnej w przestrzeniach otwartych i zamkniętych na przykładzie analiz centrum handlowego Sky Tower i projektu PIWO
K Kopecka-Piech
Studia Medioznawcze, 51-63, 2015
72015
Spory o przemysły kreatywne
K Kopecka-Piech
Kultura i Edukacja, 50-72, 2013
6*2013
Mediatization of physical activity: Media saturation and technologies
K Kopecka-Piech
Rowman & Littlefield, 2019
52019
Sport - od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji
K Kopecka-Piech
Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych, 103-119, 2013
52013
Medialne narzędzia kształtowania innowacyjnego kapitału intelektualnego organizacji: knowledge brokering, crowdsourcing, wikinomia
K Kopecka-Piech, W Idzikowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 102-112, 2012
52012
Sport - od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji
k. Kopecka-Piech
"Kultura i Edukacja" 3, 243-257, 2012
52012
Mobilne media miejskie
K Kopecka-Piech
"Studia Mediozawcze" 3, 111-126, 2012
52012
Mediatyzacja przez aplikatyzację. Mobilna hybrydyzacja, wielozadaniowość i współdzielenie
K Kopecka-Piech
Zeszyty Prasoznawcze 221 (1), 49-59, 2015
42015
Mediatyzacja w ruchu, czyli kształtowanie się kultury medialnej mobilności
K Kopecka-Piech
Kultura i Historia 24, 2013
42013
TYPOLOGIE INNOWACJI MEDIALNYCH/TYPOLOGIES OF MEDIA INNOVATION
K Kopecka-Piech
Zarzadzanie w Kulturze 14 (4), 361, 2013
3*2013
Typologie innowacji medialnych
K Kopecka-Piech
Zarządzanie w Kulturze, 2013
32013
Media Convergence Strategies. Polish Examples
K Kopecka-Piech
Astrum, 2011
32011
Konwergencja jako strategia. Charakterystyka konstytutywnych elementów komunikacji skonwergowanej na przykładzie mobloga
K Kopecka-Piech
Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, 286-303, 2008
2*2008
Methodological Aspects of Research on Mediatization and Demediatization of Everyday Life. Current State and Key Challenges
K Kopecka-Piech
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia de Cultura 12 (4 …, 2020
12020
Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia codziennego młodych użytkowników
K Kopecka-Piech
Studia i Perspektywy Medioznawcze 1, 137-149, 2019
12019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20