Follow
Krystyna Niesiobędzka
Title
Cited by
Cited by
Year
Transfer of copper, lead and zinc in soil–grass ecosystem in aspect of soils properties, in Poland
K Niesiobędzka
Bulletin of environmental contamination and toxicology 88, 627-633, 2012
222012
Mobile forms of radionuclide 137 Cs in sandy soils in Northeastern Poland
K Niesiobędzka
Polish Journal of Environmental Studies 9 (2), 133-136, 2000
182000
Akumulacja metali ciezkich w glebach i roslinnosci trawiastej przy trasach szybkiego ruchu
K Niesiobêdzka, E Krajewska
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 278-283, 2007
142007
Migracja cynku, ołowiu i kadmu w układzie gleba–roślinność w środowisku miejskim
K Niesiobędzka, M Wojtkowska, E Krajewska
Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2005
122005
Mobile forms and migration ability of Cu, Pb and Zn in forestry system in Poland
KN Niesiobędzka)
Environmental Earth Sciences 75, 1-8, 2016
112016
Wpływ zasolenia spływów powierzchniowych na wymywanie metali z pyłów ulicznych do fazy wodnej.
K Krajewska, E i Niesiobędzka
Ochr. Środow. i Zasobów Naturalnych 40, 137-144, 2009
72009
Mobilność i biodostępność wybranych metali w ekosystemach trawiastych
K NIESIOBĘDZKA
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, 125, 2018
62018
Metale ciężkie w roślinach i glebach na trwałych użytkach zielonych w okolicach Warszawy
P Wowkonowicz, B Malowaniec, K Niesiobedzka
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011
62011
Transport naturalnych nuklidów promieniotwórczych w ekosystemie gleba-szata roślinna.
K Niesiobędzka
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 6 (1), 77-87, 1999
61999
Pyły uliczne jako źródło zanieczyszczenia wielkomiejskiego ekosystemu glebowego metalami ciężkimi
E Krajewska, K Niesiobędzka
Ekotoksykologia w ochronie Środowiska. Wrocław. Materiały konferencyjne, 197-202, 2008
52008
Specjacja metali ciężkich w aspekcie właściwości gleb. Gworek B. i Mocek A.(red.): Obieg pierwiastków w przyrodzie
K Niesiobędzka
Monografia 1, 55-61, 2005
52005
The bioavailability forms of heavy metals in soils
K Niesiobędzka
Ecological Chemistry and Engineering 7 (5), 521-530, 2000
52000
Metale ciężkie w aspekcie właściwości gleb w północno-wschodniej Polsce
K Niesiobędzka
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 5 (3), 223-234, 1998
51998
Metale ciężkie w wodzie i osadach dennych Jeziora Czerniakowskiego
M Wojtkowska, K Niesiobędzka, E Krajewska
W: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Pr. zbior. Red. B. Gworek. Warszawa …, 2005
42005
Formy biodostępne metali ciężkich w glebach
K Niesiobędzka
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 7 (5), 521-530, 2000
42000
The influence of soil parameters on the 137Cs soil-to-plant transfer factors
K Niesiobedzka
Polish Journal of Environmental Studies 5 (05), 1996
41996
Mobilność i biodostępność metali ciężkich w środowisku glebowym
K Niesiobędzka, ISI Środowiska, U Nowowiejska
Inżynieria i Ochrona Środowiska”, Częstochowa 7 (3-4), 393-399, 2004
32004
Specjacja radionuklidu 137Cs w glebach
K Niesiobędzka
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 7 (3), 237--247, 2000
32000
Wpływ właściwości gleb na migracje radionuklidu 137 Cs w ekosystemie gleba-szata roślinna
K Niesiobędzka, Z Szperliński
Postępy Techniki Jądrowej 41 (2), 9-16, 1998
31998
Wpływ potasu wymiennego i 40K na migrację radiocezu 137Cs z roztworu glebowego do roślinności
K Niesiobedzka, E Krajewska
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20