Mariusz Citkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Startery podlaskiej gospodarki : analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego : sektor produkcji bielizny
B Plawgo, A Grabska, M Klimczuk, M Citkowski
Wojewódzki Urząd Pracy, 2010
32*2010
Startery podlaskiej gospodarki : analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego : Sektor Call Center
B Plawgo, A Grabska, M Klimczuk, M Citkowski
Wojewódzki Urząd Pracy, 2010
32*2010
Startery podlaskiej gospodarki : analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego : sektor rehabiliatacji geriatrycznej
M Citkowski, B Plawgo, M Klimczuk, M Juchnicka, A Klimczuk
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2009
32*2009
Klastry jako potencjał rozwoju-województwo podlaskie
B Plawgo, M Klimczuk-Kochańska, M Citkowski
282010
Standardy zarządzania klastrem
M Citkowski, MP red.)
Podlaska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
262015
Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej
B Plawgo, E Bojar, M Juchniewicz, Z Olesiński, K Kaszuba, M Bojar, ...
252007
Przedsiębiorczość akademicka : stan, bariery i przesłanki rozwoju
B Plawgo, M Citkowski
Wydawnictwo Tekst ; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2011
162011
Polityka rozwoju klastrów w Polsce
M Citkowski
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2014
52014
Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej
B Plawgo, E Bojar, M Juchniewicz, Z Olesiński, J Salachna, A Grabska, ...
52010
Społeczna odpowiedzialność biznesu – koncepcja i praktyka
M Citkowski
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica …, 2010
5*2010
Wpływ inicjatyw klastrowych na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw–studia przypadków,[w:] Birski A.(red.)
B Plawgo, M Citkowski
Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość–szansą konkurencyjności, 2008
52008
Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki
B Plawgo, M Klimczuk-Kochańska, M Juchnicka, M Citkowski
42011
Postawy i oczekiwania podlaskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej wobec rozwoju struktur klastrowych
M Citkowski
Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem / red. Bogusław Plawgo, 2008
42008
Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (jst)
B Plawgo, M Klimczuk-Kochańska, E Bojar, M Juchniewicz, Z Olesiński, ...
32011
Kierunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w gminach województwa podlaskiego
M Citkowski
Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej / red. Bogusław Plawgo, 2007
32007
Strategia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy
M Citkowski, M Garwolińska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (8, cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami …, 2018
22018
Klastry jako instrument rozwoju wspolpracy transgranicznej—studium przypadku Klastra Obrobki Metali
M Citkowski, S Rynkiewicz
Wspolpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski, pod red. J …, 2015
22015
Startery podlaskiej gospodarki
P Bogusław, K Magdalena, C Mariusz, J Marta, K Andrzej
Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego …, 2009
22009
Competences, innovations and internationalization as the key development factors of network enterprises
B Plawgo, M Citkowski, M Garwolińska
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017
12017
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor budownictwa
B Plawgo, A Grabska, M Klimczuk-Kochańska, M Citkowski, M Juchnicka, ...
12010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20