Obserwuj
Aleksandra Janowska
Aleksandra Janowska
prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Słowotwórstwo czasowników staropolskich: stan i tendencje rozwojowe
A Janowska, M Pastuchowa
Universitas, 2005
45*2005
Polisemia staropolskich czasowników: źródła, swoistość, kosekwencje
A Janowska
Wyd. Uniw. Śląskiego, 2007
382007
Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie: Prace naukowe Universytetu Sląskiego w Katowicach
A Janowska
Wydawn. Uniw. Śląski (Katowice), 1999
341999
Słowotwórstwo języka doby staropolskiej: Przegląd formacji rzeczownikowych
K Kleszczowa, E Chlebicka, A Grybosiowa, A Janowska, E Jędrzejko, ...
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996
291996
Niebezpieczna kompetencja
A Janowska, M Pastuchowa
Poradnik Językowy 8, 11-20, 1995
261995
Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych
A Janowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
182015
Humanizm w języku polskim: wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku
A Janowska, M Pastuchowa, R Pawelec
Wydawnictwo Neriton, 2011
9*2011
Dzién dobry: Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla poczatkujacych: Poziom progrowy
A Janowska, M Pastuchowa
Slask, 2003
82003
Dzień dobry: podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących
A Janowska, M Pastuchowa
Śląsk, 1999
71999
Złożoność derywacji czasownikowej z punktu widzenia glottodydaktyki (na materiale czasowników odczasownikowych, w: J. Tambor, A. Achtelik (red.), Sztuka to rzemiosło
A Janowska
Achtelik A., red., Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice, 2013
62013
O swoistości derywacji na tle innych sposób nominacji, w: A
A Janowska
Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka czy rzemiosło, 228-34, 2007
52007
O roli analogii w słowotwórstwie (na przykładzie czasowników staropolskich)
A Janowska
52007
Przyimki złożone typu" spod"," popod" w polszczyźnie: uwagi o chronologii i genezie zjawiska
A Janowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
42014
Szkolny sĹ ‚ownik terminĂłw gramatycznych
A Janowska, A Niewiara
Videograf II, 2001
42001
Między leksykologią a słowotwórstwem. Osiągnięcia i propozycje katowickiej szkoły słowotwórstwa historycznego
A Janowska, M Pastuchowa
na, 2010
32010
Związki frazeologiczne w funkcji podstaw słowotwórczych
A Janowska
W: Kleszczowa K., Selimski L.: Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji …, 2000
32000
Kilka uwag o rozwoju wtórnych przyimków przestrzennych
A Janowska
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 43-58, 2018
22018
Homonimia polskich przyimków i przedrostków z perspektywy diachronicznej
A Janowska
슬라브어 연구 23 (1), 19-28, 2018
12018
Właściwości derywacyjne pożyczek czasownikowych w XVI wieku
A Janowska
12018
Konsekwencje przekształceń formantów rodzimych w polszczyźnie
A Janowska
LingVaria, 113-119, 2010
12010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20