Obserwuj
Magdalena Mosionek-Schweda
Magdalena Mosionek-Schweda
Prof. dr hab. University of Lodz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Green bonds as a financial instrument for environmental projects funding
T Bieliński, M Mosionek-Schweda
Unia Europejska. pl 248 (1), 13-21, 2018
362018
Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego
A Tokarski, M Tokarski, M Mosionek-Schweda
CeDeWu, 2014
212014
The use of discriminant analysis to predict the bankruptcy of companies listed on the NewConnect market
M Mosionek-Schweda
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 9 (3), 87-105, 2014
152014
Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania
J Adamska-Mieruszewska, M Mosionek-Schweda
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 8, 3-19, 2015
142015
Financial performance of renewable energy producers: A panel data analysis from the Baltic Sea Region
Ł Dopierała, M Mosionek-Schweda, T Laskowicz, D Ilczuk
Energy Reports 8, 11492-11503, 2022
122022
Does the asset allocation policy affect the performance of climate-themed funds? Empirical evidence from the Scandinavian mutual funds market
Ł Dopierała, M Mosionek-Schweda, D Ilczuk
Sustainability 12 (2), 654, 2020
122020
Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego
M Mosionek-Schweda, P Panfil
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 802, 2014
112014
ZIELONE OBLIGACJE-NOWY INSTRUMENT FINANSOWANIA INWESTYCJI POLSKIEGO RZĄDU.
M Mosionek-Schweda, M Szmelter
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
82018
Do government interventions affect China’s stock market? Case study–analysis of the asset bubble in 2015–2016
T Bieliński, M Markiewicz, M Mosionek-Schweda
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 217-227, 2017
82017
Pension fund management, investment performance, and herding in the context of regulatory changes: new evidence from the Polish pension system
Ł Dopierała, M Mosionek-Schweda
Risks 9 (1), 6, 2020
72020
Financing of European infrastructure investments through the bond market
M Mosionek-Schweda
International Business and Global Economy 35 (2), 186-199, 2016
72016
Model Altmana jako narzędzie do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw
M Mosionek-Schweda
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 164-175, 2014
72014
Koszty i korzyści transferu spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW SA
M Mosionek-Schweda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
72012
Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007-2013
M Mosionek-Schweda
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (1 …, 2012
72012
Sovereign green bond market–a comparative analysis
M Mosionek-Schweda, M Szmelter
Dialóg Campus, 2019
62019
Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych
M Mosionek-Schweda
Zarządzanie i Finanse 11 (2, cz. 2), 2013
62013
GREEDY STATE? THE EFFECT OF THE GOVERNMENT SHAREHOLDER ON THE DIVIDEND PAYOUT RATIO AND SMOOTHING LEVELS.
S Nowak, M Mosionek-Schweda, U Mrzygłód, J Kwiatkowski
International Journal of Contemporary Management 16 (4), 2017
52017
Wpływ wielostronnych platform obrotu na funkcjonowanie europejskiego rynku kapitałowego
M Mosionek-Schweda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
52015
Giełdowy rynek alternatywny jako źródło pozyskiwania kapitału w warunkach niepewności na rynkach finansowych
M Mosionek-Schweda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
52013
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce
M Mosionek-Schweda
Oeconomia Copernicana 2 (2), 75-102, 2011
52011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20