Magdalena Mosionek-Schweda
Magdalena Mosionek-Schweda
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Green Bonds as a financial instrument for environmental projects funding
T Bieliński, M Mosionek-Schweda
Unia Europejska. pl 248 (1), 13-21, 2018
102018
Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania
J Adamska-Mieruszewska, M Mosionek-Schweda
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 8, 3-19, 2015
102015
Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego
A Tokarski, M Tokarski, M Mosionek-Schweda
CeDeWu, 2014
102014
The use of discriminant analysis to predict the bankruptcy of companies listed on the NewConnect market
M Mosionek-Schweda
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 9 (3), 87-105, 2014
92014
Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego
M Mosionek-Schweda, P Panfil
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 802, 2014
82014
Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007-2013
M Mosionek-Schweda
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (1 …, 2012
72012
Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych
M Mosionek-Schweda
Zarządzanie i Finanse 2 (2), 295-309, 2013
62013
Giełdowy rynek alternatywny jako źródło pozyskiwania kapitału w warunkach niepewności na rynkach finansowych
M Mosionek-Schweda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
62013
Financing of European infrastructure investments through the bond market
M Mosionek-Schweda
International Business and Global Economy 35 (2), 186-199, 2016
52016
Does the Asset Allocation Policy Affect the Performance of Climate-Themed Funds? Empirical Evidence from the Scandinavian Mutual Funds Market
Ł Dopierała, M Mosionek-Schweda, D Ilczuk
Sustainability 12 (2), 654, 2020
42020
Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets
M Mosionek-Schweda, U Mrzygłód, S Nowak
Ekonometria, 67-91, 2017
42017
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce
M Mosionek-Schweda
Oeconomia Copernicana 2 (2), 75-102, 2011
42011
Do government interventions affect China’s stock market? Case study–analysis of the asset bubble in 2015–2016
T Bieliński, M Markiewicz, M Mosionek-Schweda
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 217-227, 2017
32017
Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa
M Mosionek-Schweda, B Spychała-Krzesaj
Difin, 2015
32015
Wpływ wielostronnych platform obrotu na funkcjonowanie europejskiego rynku kapitałowego,„
M Mosionek-Schweda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
32015
The Absorption of The European Funds Granted to Poland for Period 2007-2013-Examples of Projects and Evaluation
M Mosionek-Schweda, M Tokarski
Dialog 1 (3), 46-51, 2014
32014
Rozwój giełdowych rynków dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom na przykładzie wybranych giełd na świecie
M Mosionek-Schweda
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (4 …, 2012
32012
ZIELONE OBLIGACJE-NOWY INSTRUMENT FINANSOWANIA INWESTYCJI POLSKIEGO RZĄDU.
M Mosionek-Schweda, M Szmelter
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
22018
Rola Komisji Europejskiej w procesie tworzenia giełdowych rynków dla małych i średnich przedsiębiorstw
M Mosionek-Schweda
CeDeWu, 2015
22015
Model Altmana jako narzędzie do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw
M Mosionek-Schweda
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 164-175, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20