Łukasz Wawrowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Wykorzystanie metod statystyki małych obszarów do tworzenia map ubóstwa w Polsce
Ł Wawrowski
Wiadomości Statystyczne 9, 46-56, 2014
82014
The use of a three‐level M‐quantile model to map poverty at local administrative unit 1 in Poland
S Marchetti, M Beręsewicz, N Salvati, M Szymkowiak, Ł Wawrowski
Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society …, 2018
72018
Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa
A Młodak, T Józefowski, Ł Wawrowski
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 1-24, 2016
72016
Mapping poverty at the level of subregions in Poland using indirect estimation
M Szymkowiak, A Młodak, Ł Wawrowski
STATISTICS 609, 2017
52017
Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów
Ł Wawrowski
Przegląd Statystyczny 59 (Special 2), 248-260, 2012
32012
Robust estimation of revenues of Polish small companies by NACE section and province
G Dehnel, Ł Wawrowski
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling …, 2018
22018
Knowledge Management Systems in the Polish Private, State and Foreign Owned Companies
M Soniewicki, Ł Wawrowski
Journal of Information and Organizational Sciences 41 (2), 263-282, 2017
22017
Estymacja przychodu przedsiębiorstw na podstawie modelu Faya-Herriota
G Dehnel, M Pietrzak, Ł Wawrowski
Przegląd Statystyczny/Statistical Review, 2017
22017
Badania porównawcze atrakcyjności turystycznej powiatów z uwzględnieniem ich otoczenia
P Łysoń, M Szymkowiak, Ł Wawrowski
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 45-57, 2016
22016
The use of external knowledge sources by Polish private-owned and state-owned enterprises in the internationalization process
M Soniewicki, Ł Wawrowski
Journal of Economics & Management 22, 75-95, 2015
22015
Estymacja pośrednia ubóstwa na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce
Ł Wawrowski
Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, http://www …, 2017
12017
Conference Report: Polish Academic R User Meeting
M Beresewicz, A Szabelska, J Zyprych-Walczak, Ł Wawrowski
The R Journal 6 (2), 187-189, 2014
12014
An Evaluation of Company Performance Using the Fay-Herriot Model
G Dehnel, M Pietrzak, Ł Wawrowski
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 23-36, 2017
2017
estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń
Ł Wawrowski, M Beręsewicz
2015
Estimation of poverty headcount ratio at LAU 1 level in Poland using Fay-Herriot model
Ł Wawrowski
Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci
Ł Wawrowski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16