Zbigniew Przygodzki
Zbigniew Przygodzki
Verified email at uni.lodz.pl - Homepage
TitleCited byYear
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
J Chądzyński, A Nowakowska, Z Przygodzki
CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2007
3102007
Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Difin, 2011
762011
Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju
Z Przygodzki
Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź …, 2004
402004
Konkurencyjność regionów,[w:] J
Z Przygodzki
Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach …, 2007
162007
Łódzka metropolia
A Suliborski, Z Przygodzki
Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
142010
Kapitał terytorialny w rozwoju regionów
Z Przygodzki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2 (319), [83]-97, 2016
132016
Virtual community for a creative city
Z Przygodzki, E Kina
Quaestiones Geographicae 34 (2), 65-74, 2015
132015
Region wiedzy-wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu [w:] A
Z Przygodzki
Nowakowska, Z. Przygodzki, ME Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na …, 2011
132011
Konkurencyjność regionów
Z Przygodzki
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 105-148, 2012
102012
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
Z Przygodzki, A Nowakowska, J Chądzyński
CeDeWu, Warszawa, 2007
92007
Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym [in:] Kapitał ludzki–innowacjeprzedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, KB Matusiak
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Zeszyty Naukowe, 2009
82009
Benchmarking klastrów
A Nowakowska, Z Przygodzki, M Sokołowicz, J Chądzyński, K Matusia, ...
Opracowanie i opis metodyki benchmarkingu klastrów w Polsce. PARP, Warszawa, 2008
82008
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CEDEWU
J Chądzyński, A Nowakowska, Z Przygodzki
PL, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 39, 70-82, 2007
82007
Wyobrażenie Łodzi w świadomości mieszkańców w kształtowaniu wizerunku metropolii
P Tobiasz-Lis, A Suliborski, Z Przygodzki
Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji …, 2010
72010
Logistyka miejska i transport zrównoważony,[w:] Ekomiasto i Gospodarka
ME Sokołowicz, Z Przygodzki
Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 2016
62016
Łódź–miasto kreatywne
P Pożycka, Z Przygodzki
Badanie potencjału kreatywnego Łodzi, 2012
62012
Konkurencyjność regionów, w: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red
Z Przygodzki
J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa, 2007
62007
„Region i klasyczne teorie jego rozwoju”, w: J. Chądzyński, A. Nowakowski, Z. Przygodzki (red.)
Z Przygodzki
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 2007
62007
Zróżnicowanie sektora kreatywnego w kontekście zdolności tworzenia miast kreatywnych w Polsce
Z Przygodzki
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 157-174, 2014
52014
EkoMiasto# Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta
A Nowakowska, Z Przygodzki, A Rzeńca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20