Zbigniew Przygodzki
Zbigniew Przygodzki
Verified email at uni.lodz.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
J Chądzyński, A Nowakowska, Z Przygodzki
CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2007
3332007
Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Difin, 2011
842011
Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju
Z Przygodzki
Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź …, 2004
432004
Kapitał terytorialny w rozwoju regionów
Z Przygodzki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2 (319), [83]-97, 2016
162016
Region wiedzy-wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu [w:] A
Z Przygodzki
Region w gospodarce…, op. cit, 2011
162011
Konkurencyjność regionów,[w:] J
Z Przygodzki
Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach …, 2007
162007
Virtual community for a creative city
Z Przygodzki, E Kina
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015
142015
Łódzka metropolia
A Suliborski, Z Przygodzki
Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
132010
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
Z Przygodzki, A Nowakowska, J Chądzyński
CeDeWu, Warszawa, 2007
132007
Konkurencyjność regionów
Z Przygodzki
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 105-148, 2012
102012
Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym [in:] Kapitał ludzki–innowacjeprzedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, KB Matusiak
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Zeszyty naukowe, 2009
102009
Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Koncepcje współpracy
Z Przygodzki
Barometr Regionalny 13 (4), 29-33, 2015
82015
Benchmarking klastrów
A Nowakowska, Z Przygodzki, M Sokołowicz, J Chądzyński, K Matusia, ...
Opracowanie i opis metodyki benchmarkingu klastrów w Polsce. PARP, Warszawa, 2008
82008
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CEDEWU
J Chądzyński, A Nowakowska, Z Przygodzki
PL, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 39, 70-82, 2007
82007
Logistyka miejska i transport zrównoważony,[w:] Ekomiasto i Gospodarka
ME Sokołowicz, Z Przygodzki
Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 2016
62016
Łódź–miasto kreatywne
P Pożycka, Z Przygodzki
Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski. Łódź, 2012
62012
Region i klasyczne teorie jego rozwoju
Z Przygodzki
J. Chądzyński, A. Nowakowska, & Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w …, 2007
62007
Konkurencyjność regionów, w: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red
Z Przygodzki
J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa, 2007
62007
„Region i klasyczne teorie jego rozwoju”, w: J. Chądzyński, A. Nowakowski, Z. Przygodzki (red.)
Z Przygodzki
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 2007
62007
The value of ambiguous architecture in cities. The concept of a valuation method of 20th century post-socialist train stations
ME Sokołowicz, Z Przygodzki
Cities 104, 102786, 2020
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20