Zbigniew Przygodzki
Zbigniew Przygodzki
Verified email at uni.lodz.pl - Homepage
TitleCited byYear
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
J Chądzyński, A Nowakowska, Z Przygodzki
CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2007
3052007
Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Difin, 2011
732011
Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, w: A
Z Przygodzki
Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo …, 2004
372004
Łódzka metropolia: Problemy integracji społecznej i przestrzennej
A Suliborski, Z Przygodzki
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 2010
142010
Kapitał terytorialny w rozwoju regionów
Z Przygodzki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
132016
Konkurencyjność regionów,[w:] J
Z Przygodzki
Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygrodzki Z., Region i jego rozwój w …, 2007
132007
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
Z Przygodzki, A Nowakowska, J Chądzyński
CeDeWu, Warszawa, 2007
122007
Virtual community for a creative city
Z Przygodzki, E Kina
Quaestiones Geographicae 34 (2), 65-74, 2015
112015
Konkurencyjność regionów
Z Przygodzki
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 105-148, 2012
102012
Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym [in:] Kapitał ludzki–innowacjeprzedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, KB Matusiak
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Zeszyty naukowe, 2009
102009
Region wiedzy–wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu,[w:]
Z Przygodzki
Region w gospodarce…, op. cit, 2011
92011
Benchmarking klastrów, opracowanie i opis metodyki benchmarkingu klastrów w Polsce
A Nowakowska, Z Przygodzki, M Sokołowicz, J Chądzyoski, K Matusiak, ...
PARP, Warszawa, 2010
82010
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CEDEWU
J Chądzyński, A Nowakowska, Z Przygodzki
PL, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 39, 70-82, 2007
82007
Region wiedzy–wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu [w:] Nowakowska A
Z Przygodzki
Przygodzki Z., Sokołowicz ME, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał …, 2011
72011
Łódzka metropolia
A Suliborski, Z Przygodzki
Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
72010
Logistyka miejska i transport zrównoważony,[w:] Ekomiasto i Gospodarka
ME Sokołowicz, Z Przygodzki
Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 2016
62016
Łódź–miasto kreatywne
P Pożycka, Z Przygodzki
Badanie potencjału kreatywnego Łodzi, 2012
62012
Konkurencyjność regionów [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red
Z Przygodzki
J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Łódź, 2007
62007
„Region i klasyczne teorie jego rozwoju”, w: J. Chądzyński, A. Nowakowski, Z. Przygodzki (red.)
Z Przygodzki
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 2007
62007
EkoMiasto# Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta
A Nowakowska, Z Przygodzki, A Rzeńca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20