Obserwuj
Marzanna Witek-Hajduk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modele biznesu polskich przedsiębiorstw
SG Handlowa
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2008
2732008
Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej
MK Witek-Hajduk
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2010
1442010
Zarządzanie marką
MK Witek-Hajduk
Difin, 2001
1112001
Zarządzanie silną marką
MK Witek-Hajduk
Wolters Kluwer, 2011
692011
Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
T Gołębiowski, M Witek-Hajduk
Marketing i rynek, 16-22, 2007
49*2007
Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie
J Mazur, T Gołębiowski, M Lewandowska, MK Witek-Hajduk, T Dudzik, ...
Difin, 2002
402002
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne
J Cygler, M Aluchna, E Marciszewska, MK Witek-Hajduk, G Materna
Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2013
382013
Positioning strategies of retailers’ brands in the emerging market–a cluster analysis
MK Witek-Hajduk, A Grudecka
International Journal of Emerging Markets 13 (5), 925-942, 2018
242018
Strategie rozwoju organizacji
A Stabryła
Mfiles pl, 2012
212012
Country of origin from a management perspective of emerging market companies
MK Witek-Hajduk, A Grudecka
International Journal of Management and Economics 55 (3), 212-229, 2019
202019
Does business model affect CSR involvement? A survey of polish manufacturing and service companies
MK Witek-Hajduk, P Zaborek
Sustainability 8 (2), 93, 2016
202016
E-commerce in the internet-enabled foreign expansion of Polish fashion brands owned by SMEs
MK Witek-Hajduk, AM Grudecka, A Napiórkowska
Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal 26 (1 …, 2022
182022
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne
M Aluchna, J Cygler, G Materna, MK Witek-Hajduk, E Marciszewska
Wolters Kluwer, 2013
182013
Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw na rynkach zaopatrzenia
MK Witek-Hajduk
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 255 (4), 61-83, 2012
162012
Does the developed-country brand name still matter? Consumers’ purchase intentions and ethnocentrism and materialism as moderators
MK Witek-Hajduk, A Grudecka
Journal of Product & Brand Management 31 (6), 854-869, 2022
142022
Alianse marketingowe: Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności
A Sznajder
Wolters Kluwer, 2012
112012
Brand types applied by emerging markets’ firms: country of brand origin and brand use motives
MK Witek-Hajduk, A Grudecka
Entrepreneurial Business and Economics Review 9 (1), 155-168, 2021
102021
Analiza otoczenia zewnętrznego dokonywana w polskich przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym
M Nowakowski, M Stawicka, M Witek-Hajduk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2005
102005
Czynniki decydujące o strategicznym znaczeniu kraju pochodzenia–perspektywa menedżerów przedsiębiorstw branży AGD z rynków wschodzących
MK Witek-Hajduk, A Grudecka
Przegląd Organizacji, 18-27, 2020
82020
Relacje między producentami a detalistami
MK Witek-Hajduk, J Cygler, A Sznajder, A Napiórkowska, T Napiórkowski
Relacje między producentami a detalistami–kontekst modeli biznesu, MK Witek …, 2016
82016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20