Follow
Юлия Серебрий
Title
Cited by
Cited by
Year
Математическая модель процесса контурного фрезерования нежестких деталей
СА Зелинский, ЮА Морозов, ЮА Серебрий
Праці Одеського політехнічного університету, 28-33, 2015
82015
Mathematical model of process of contour milling of nonrigid details.
SA Zelinskiy, YA Morozov, YA Serebriy
Odes' kyi Politechnichnyi Universytet PRATSI, 2015
12015
ЗНИЖЕННЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ КОЛИВАНЬ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ МАЛОЖОРСТКИХ ДЕТАЛЕЙ ЗА РАХУНОК МОДУЛЯЦІЇ ШВИДКОСТІ ГОЛОВНОГО РУХУ СТАНКА
ВМ Тонконогий, СА Зелинський, АЖ Ткач, ЮО Серебрій
2016
Зниження регенеративних коливань під час фрезерування маложорстких деталей за рахунок модуляції швидкості головного руху верстата
ВМ Тонконогий, СА Зелинський, АЖ Ткач, ЮО Серебрій
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Оптимізація …, 2016
2016
Разработка и исследование нового способа шлифования рабочих профилей турбинных лопаток
ЗСА Серебрий Ю.А., Гущин А.М.
XVII Міжнародна научно-техническая конференция, 2016
2016
Новый подход к проектированию мехатронных материалообрабатывающих станков
ЗСА Серебрий Ю.А., Гущин А.М.
XVII Международная научно-техническая конференция, 2016
2016
Управление точностью обработки деталей малой жесткости с криволинейными поверхностями на фрезерных станках с ЧПУ
СА Зелинский, ЮА Серебрий
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 138, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7