Obserwuj
Joanna Wójcik
Joanna Wójcik
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Zweryfikowany adres z ifps.org.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Tonotopic organisation of the auditory cortex in sloping sensorineural hearing loss
T Wolak, K Cieśla, A Lorens, K Kochanek, M Lewandowska, M Rusiniak, ...
Hearing Research 355, 81-96, 2017
172017
Effect of yoga training on the tinnitus induced distress
I Niedziałek, D Raj-Koziak, R Milner, T Wolak, M Ganc, J Wójcik, E Gos, ...
Complementary Therapies in Clinical Practice 36, 7-11, 2019
162019
False belief understanding in deaf children with cochlear implants
A Pluta, M Krysztofiak, M Zgoda, J Wysocka, K Golec, J Wójcik, ...
Journal of deaf studies and deaf education 26 (4), 511-521, 2021
132021
The relationship between alpha burst activity and the default mode network
M Rusiniak, A Wróbel, K Cieśla, A Pluta, M Lewandowska, J Wójcik, ...
Acta Neurobiologiae Experimentalis 78 (2), 92-113, 2018
132018
Thanatomicrobiome–state of the art and future directions
J Wójcik, M Tomsia, A Drzewiecki, R Skowronek
Advancements of Microbiology 60 (1), 21-29, 2021
82021
A comparative study of ethanol concentration in costal cartilage in relation to blood and urine
M Tomsia, J Nowicka, R Skowronek, M Woś, J Wójcik, K Droździok, ...
Processes 8 (12), 1637, 2020
82020
Cost-utility analysis of bilateral cochlear implantation in adults with severe to profound sensorineural hearing loss in Poland
PH Skarzynski, K Ciesla, A Lorens, J Wojcik, H Skarzynski
Otology & Neurotology 42 (5), 706-712, 2021
42021
EFFECT OF SOUND INTENSITY ON LEVEL OF ACTIVATION IN AUDITORY CORTEX AS MEASURED BY FMRI.
T Wolak, K Ciesla, J Wojcik, H Skarzynski
Journal of Hearing Science 7 (4), 2017
22017
Application of the proton magnetic resonance spectroscopy to measure levels of glutamate in patients with tinnitus.
J Wojcik, M Lewandowska, L Karpiesz, D Raj-Koziak, I Niedzialek, ...
Journal of Hearing Science 7 (2), 2017
22017
Intersubject variability of thalamic activation during generation of Berger’s alpha rhythm
M Rusiniak, M Lewandowska, A Pluta, K Ciesla, J Wojcik, T Wolak
Medical Science Monitor 5 (2), OA16-OA22, 2015
12015
Sprawozdanie z 16th Congress of the European Federation Audiology Societies (EFAS), 3–6 maja 2023, Szybenik, Chorwacja
PH Skarżyński, A Obrycka, N Czajka, W Świerniak-Kukla, J Kutyba, ...
Nowa Audiofonologia 12 (2), 116-119, 2023
2023
An MR spectroscopy study of temporal areas excluding primary auditory cortex and frontal regions in subjective bilateral and unilateral tinnitus
J Wójcik, B Kochański, K Cieśla, M Lewandowska, L Karpiesz, ...
Scientific Reports 13 (1), 18417, 2023
2023
Is it up there?-an MR spectroscopy study of frontal lobes and non-primary-auditory temporal areas in subjective bilateral and unilateral tinnitus
J Wójcik, B Kochański, K Cieśla, M Lewandowska, L Karpiesz, ...
2023
The role of neurotransmitters in patients with tinnitus.
J Wójcik, K Cieśla, T Wolak, PH Skarżyński
Journal of Hearing Science 12 (1), 2022
2022
Real-time fMRI neurofeedback--a promising tool for treating tinnitus.
T Wolak, J Rogala, J Wojciechowski, BH Cygan, J Wójcik
Journal of Hearing Science 12 (1), 2022
2022
Sprawozdanie z „Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich Rodzin i Bliskich”, 24 października 2020 r., Kajetany–online
J Kutyba, D Raj-Koziak, I Sarnicka, KB Cywka, J Wójcik, B Kaczyńska, ...
Nowa Audiofonologia 9 (4), 25-26, 2021
2021
Grey matter abnormalities in bothersome tinnitus.
M Lewandowska, R Milner, M Ganc, I Niedzialek, J Wojcik, H Skarzynski, ...
Journal of Hearing Science 7 (2), 2017
2017
Sprawozdanie z Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 15.10. 2016 r., Kajetany
I Niedziałek, D Raj-Koziak, A Fabijańska, L Karpiesz, I Sarnicka, M Fludra, ...
Medical Science Monitor 6 (1), 96-97, 2017
2017
Tonotopic organization of the auditory cortex in sloping sensorineural hearing loss
AP Rusiniak, J Wójcik, H Skarżyński, T Wolak
2017
Sprawozdanie z Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 27.09. 2014 r., Kajetany
I Niedziałek, A Fabijańska, L Karpiesz, I Sarnicka, M Ganc, R Milner, ...
Medical Science Monitor 3 (4), REC73-REC74, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20