Roczniki Psychologiczne
Roczniki Psychologiczne
Annals of Psychology
Zweryfikowany adres z kul.lublin.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Skala Centralności Religijności Stefana Hubera
B Zarzycka
Roczniki Psychologiczne 10 (1), 133-157, 2007
482007
Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne
PK Oleś
Roczniki psychologiczne 5 (1), 53-75, 2002
392002
Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma H. Schwartza
P Brzozowski
Roczniki Psychologiczne 5, 27-52, 2002
352002
Mechanizmy poznawcze teorii umysłu
A Pluta
Roczniki psychologiczne 15 (1), 7-30, 2012
242012
Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym
R Strus, Cieciuch
Roczniki Psychologiczne 17 (2), 2014
23*2014
Spór metodologiczny czy spór koncepcji–badania ilościowe vs jakościowe
WJ Paluchowski
Roczniki Psychologiczne 13 (1), 7-22, 2010
202010
Kwestionariusz roszczeniowości
J Piotrowski, M Żemojtel-Piotrowska
Roczniki Psychologiczne 12 (2), 151-177, 2009
202009
Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania
Z Uchnast
Roczniki Psychologiczne 1 (1), 7-27, 1998
191998
Diagnoza oparta na dowodach empirycznych–czy potrzebny jest „polski Buros”
WJ Paluchowski
Roczniki Psychologiczne 13 (2), 7-27, 2010
182010
" Dokąd zmierzam?"-duchowość jako wymiar osobowości
K Skrzypińska
Roczniki Psychologiczne 11 (1), 39-57, 2008
182008
Wielka Piątka-stare problemy, nowe wątpliwośc
P Szarota
Roczniki Psychologiczne 11 (1), 127-138, 2008
182008
Różnorodność wielości Ja
H Suszek
Roczniki Psychologiczne 10 (2), 7-37, 2007
182007
Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia
W Okła, S Steuden
Roczniki Psychologiczne 1, 119-130, 1998
171998
Badania ilościowe vs jakościowe–pytanie o tożsamość psychologii
M Straś-Romanowska
Roczniki Psychologiczne 13 (1), 97-105, 2010
162010
Zagadnienie kompetencji w psychologii
K Tucholska
Roczniki psychologiczne 8 (2), 11-36, 2005
162005
Granice duchowości–perspektywa pierwsza
K Skrzypińska
Roczniki Psychologiczne 15 (1), 75-96, 2012
152012
Psychologiczna charakterystyka dzieci o wysokim i niskim poczuciu osamotnienia
M Oleś
Roczniki Psychologiczne 9 (1), 121-140, 2006
142006
Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle teorii Minuchina i Bowena
K Kaleta
Roczniki Psychologiczne 14 (2), 141-158, 2011
132011
Perspektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka
J Różycka, K Skrzypińska
Roczniki Psychologiczne 14 (2), 101-121, 2011
132011
Funkcja religijności w procesie radzenia sobie ze stresem. Koncepcja Kennetha I. Pargamenta
RP Bartczuk, M Jarosz
Roczniki Psychologiczne 9 (1), 37-52, 2006
132006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20