Obserwuj
Roczniki Psychologiczne
Roczniki Psychologiczne
Annals of Psychology
Zweryfikowany adres z kul.lublin.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Skala Centralności Religijności Stefana Hubera
B Zarzycka
Roczniki Psychologiczne 10 (1), 133-157, 2007
662007
Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne
PK Oleś
Roczniki psychologiczne 5 (1), 53-75, 2002
492002
Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym
R Strus, Cieciuch
Roczniki Psychologiczne 17 (2), 2014
36*2014
Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma H. Schwartza
P Brzozowski
Roczniki Psychologiczne 5, 27-52, 2002
362002
Mechanizmy poznawcze teorii umysłu
A Pluta
Roczniki psychologiczne 15 (1), 7-30, 2012
332012
Spór metodologiczny czy spór koncepcji–badania ilościowe vs jakościowe
WJ Paluchowski
Roczniki Psychologiczne 13 (1), 7-22, 2010
292010
Badania ilościowe vs jakościowe–pytanie o tożsamość psychologii
M Straś-Romanowska
Roczniki psychologiczne 13 (1), 97-105, 2010
272010
Zagadnienie kompetencji w psychologii
K Tucholska
Roczniki Psychologiczne 8 (2), 11-36, 2005
252005
Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania
Z Uchnast
Roczniki Psychologiczne 1 (1), 7-27, 1998
251998
Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia
W Okła, S Steuden
Roczniki Psychologiczne 1, 119-130, 1998
241998
Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20
C Topolewska, Skimina, Strus
Roczniki Psychologiczne 17 (2), 2014
23*2014
Granice duchowości–perspektywa pierwsza
K Skrzypińska
Roczniki Psychologiczne 15 (1), 75-96, 2012
232012
Kierunki typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych,„
A Sękowski, B Witkowska
Roczniki psychologiczne 5, 129-144, 2002
232002
Kwestionariusz roszczeniowości
J Piotrowski, M Żemojtel-Piotrowska
Annals of Psychology 12 (2), 151-178, 2009
212009
Wielka Piątka-stare problemy, nowe wątpliwośc
P Szarota
Roczniki Psychologiczne 11 (1), 127-138, 2008
202008
Psychologiczna charakterystyka dzieci o wysokim i niskim poczuciu osamotnienia
M Oleś
Roczniki Psychologiczne 9 (1), 121-140, 2006
202006
Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru?
K Stemplewska-Żakowicz
Roczniki Psychologiczne 13 (1), 87-96, 2010
192010
Diagnoza oparta na dowodach empirycznych–czy potrzebny jest „polski Buros”
WJ Paluchowski
Roczniki Psychologiczne 13 (2), 7-27, 2010
192010
" Dokąd zmierzam?"-duchowość jako wymiar osobowości
K Skrzypińska
Roczniki Psychologiczne 11 (1), 39-57, 2008
192008
Różnorodność wielości ja
H Suszek
Roczniki Psychologiczne 10 (2), 7-37, 2007
192007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20