Алла Жемойда
Алла Жемойда
Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
Zweryfikowany adres z ifrg.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Влияние растительно-бактериальной композиции на продуктивность яровой пшеницы
ЕВ Кириченко, АВ Жемойда, СЯ Коць
Агрохимия, 41-47, 2005
142005
Симбіотичні властивостіBradyrhizobium japonicum 634б за дії фіторегулятора Reglalg
А ОВКириченко,ЛВТитова
Мікробіологічний журнал 70 (1), 17-25, 2008
132008
Влияние лектинов бобовых растений разной специфичности на развитие проростков сельскохозяйственных культур
ЕВ Кириченко, ЛВ Титова, АВ Жемойда, СВ Омельчук
Физиология и биохимия культурных растений 36 (4-5), 56-62, 2004
132004
Влияние лектина из семян сои на продуктивность сои
ЕВ Кириченко, ЛВ Титова, СЯ Коць, АВ Жемойда, СВ Омельчук, ...
Агрохимия, 58-62, 2004
102004
Білковий склад бульбочок сої, інокульованої штамами та Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum різної ефективності
ПМ Маменко, СЯ Коць, ГМ Дрозденко, АВ Жемойда
Физиология и биохимия культурных растений 40 (6), 525-531, 2008
62008
Особливості розвитку рослин ярої пшениці та ризосферних мікроорганізмів-азотфіксаторів за умов передпосівної бактеризації насіння
ЮОК ОВ Кириченко,АВЖемойда
Живлення рослин теорія і практика, 306-314, 2005
52005
Функціонування симбіотичного і фотосинтетичного апаратів сої за впливу протруйників фунгіцидної дії та екзогенного лектину. В: Физиология растений и генетика, 51 (6)
АВ Павлище, АВ Жемойда, ДА Кірізій, ЛІ Рибаченко
Физиология растений и генетика 51 (6), 517-528, 2019
22019
Симбiотичнi властивостi та насiннєва продуктивнiсть сої у польових умовах за рiзних способiв обробки насiння фунгiцидами
АВ Павлище, РА Якимчук, СВ Омельчук, АВ Жемойда, СЯ Коць
Физиология растений и генетика, 358-368, 2018
12018
Формування, функціонування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим
СВ Омельчук, АВ Жемойда, АВ Павлище
Физиология растений и генетика, 54-63, 2017
12017
Протеїнові профілі коренів сої, інокульованої штамами b. japonicum різної ефективності, за оптимального і недостатнього водозабезпечення
ЮЮ Кондратюк, ПМ Маменко, АВ Жемойда
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Формування, функціонування та прдуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим
АВП СВОмельчук, АВЖемойда
Физиология растений и генетика 49 (1), 54-63, 2017
2017
Дія фунгіциду ламардор при завчфсній обробці насіння на функціонування та продуктивність симбіозу сої Bradyrhszobium japonicum
АВЖ СВОмельчук
Природничі науки в системі освіти: матеріали Всеукраїнської наук., 2017
2017
Вплив фунгіцидів ламардор та максим на азотфіксувальну активність соєво-ризобіального симбіозу
ЖАВ ПавлищеАВ,ОмельчукСВ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання …, 2016
2016
Вплив фунгіцидів Ламардору та Раксилу ультра на формування симбіозу та продуктивність симбіотичних систем сої Bradyrhizobium japonicum
ОмельчукСВ,ЖемойдаАВ, ГрищукОО
Збірник тез доповідей відкритого зїзду фітобіологів Причорноморя, с.105, 2015
2015
Вплив нових аналітично селекціонованих штамівна Bradyrhizobium japonicum на ефективність симбіотичних систем різних сортів сої
ЖАВ ОВОмельчук
Тези міжнародної наукової конференції"Селекція та генетика бобових культур …, 2014
2014
Ефективність симбіотичних систем сої різних груп стиглості за інокуляції Тn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum
ПМ Маменко, СМ Маліченко, АВ Жемойда, ЛЮ Соболенко
Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер.: Біологія, 56-62, 2014
2014
Дослідження токсичної дії фунгіцидів Ламардору та Максиму на ріст розвиток Bradyrhizobium japonicum у чистій кульурі
СЯК СМ Маліченко,СВ Омельчук, АВ Жемойда
Харків, 2013
2013
Вплив протруйників на ріст бактерій Mesorhizobium ciceri та формування симбіозу рослин нуту
БОВЖАВ МаліченкоСМ. ОмельчукСВ Січкар
Збірник тез доповідей !V відкритого зїзду фітобіологів Причорноморя, 2012
2012
Актвність відновлення нітратів та азотфіксація в симбіотичних системах соя-Bradyrhizobium japonicum за інокуляції штамами і транспозоновими мутантами на фоні різного …
ЖАВ КоцьСЯ,МихалківЛМ,МельникВМ,МаменкоПМ
Збірник наукових праць" Сільськогосподарська мікробіологія:здобутки та …, 2011
2011
Структурні особливості ліпополісахаридного складу штамів -Bradyrhizobium japonicum різної єфективності
ЖАВ КоцьСЯ,МаменкоПМ,ВолкогонМВ,МихалківЛМ,Шиманська ДФ
Мат-ли наукової конференції молодих вчених"Мікробіологія в сучасному …, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20