Piotr Pawlak
Piotr Pawlak
Verified email at its.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce
M Banak, J Brdulak, C Krysiuk, P Pawlak
ITS, Warszawa, 2014
432014
Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk, B Zakrzewski
Logistyka 3, 716-722, 2014
382014
Historia polskiej motoryzacji
C Krysiuk, A Kulesza, P Malawko, P Pawlak, B Sienkiewicz, P Szlassa, ...
Samochody osobowe i jednoślady, Wydawnictwo SBM, Warszawa, 2012
292012
Rozwój gałęziowy transportu w Europie-priorytetowe osie sieci TEN-T: monografia
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk
Sekcja Informacji Naukowej i Wydawnictw Instytutu Transportu Samochodowego, 2012
272012
Kongestia transportowa
T Wilk, P Pawlak
Logistyka 6, 11117-11122, 2014
182014
Rodzina prototypów polskiego samochodu „Pionier”
B Zakrzewski, P Pawlak
Logistyka, 6958--6964, 2014
52014
Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu
J Brdulak, C Krysiuk, G Nowacki, P Pawlak
Logistyka, 706--715, 2014
12014
Prognoza rynku pracy kierowców zawodowych w Polsce do 2020 roku
J Waśkiewicz, Z Kordel, P Pawlak
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 16-24, 2013
12013
Wpływ priorytetowych osi sieci TEN-T na rozwój gospodarczy danego regionu
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14, 973-981, 2013
12013
Assumptions of eMAP project–the prospects for electromobility in selected European countries
W Gis, J Waśkiewicz, P Pawlak
Combustion Engines 52, 2013
2013
Methods for estimating carbon dioxide emissions in the supply chain of goods
W Gis, J Waśkiewicz, P Pawlak
Combustion Engines 52, 2013
2013
Wykorzystanie homeostatu Ashby’ego w opisie zmian transportu w UE
J Brdulak, C Krysiuk, P Pawlak
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński, 21--34, 2012
2012
System nawigacji satelitarnej w transporcie Galileo: nowe rozwiązania
C Krysiuk, G Nowacki, P Pawlak
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13