Przemysław Paweł Grzybowski
Przemysław Paweł Grzybowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Wydział Pedagogiki i Psychologii)
Verified email at ukw.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Edukacja europejska: od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem …
PP Grzybowski
Oficyna Wydawnicza IMPULS, ISBN 978-83-7587-164-7, 2009
66*2009
Edukacja międzykulturowa - przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy (2008, 2011)
PP Grzybowski
Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-7308-928-0, 2011
39*2011
Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli
PP Grzybowski
[w:] J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak (red.): Jak rozmawiać z …, 2009
15*2009
Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa
PP Grzybowski
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2012
14*2012
Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową
PP Grzybowski
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2015
122015
Wychowanie ku międzykulturowości - o poszukiwaniu człowieka w Innych i Obcych
P Grzybowski
M.Czerepaniak-Walczak, M.Dudzikowa (red.): Wychowanie. Pojęcia - Procesy …, 2007
8*2007
Edukacja i praca jako czynnik budzenia świadomości uciśnionych. Refleksja o działalności Instytutu Paula Freirego w Brazylii
PP Grzybowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
7*2009
Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej.
PP Grzybowski
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2011
6*2011
Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia
PP Grzybowski
T.Lewowicki, A.Szczurek-Boruta, B.Grabowska (red.): Przemiany społeczno …, 2005
62005
Edukacja międzykulturowa - konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy (2011, 2012)
PP Grzybowski
Oficyna Wydawnicza Impuls ISBN 978-83-7587-619-2, 2012
5*2012
Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego
PP Grzybowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Instytut Pedagogiki, 2007
52007
Patch Adams. Od poczucia nierówności po rewolucję miłości w medycynie i edukacji
PP Grzybowski
Parezja 2, 66-76, 2015
4*2015
Czerwony nos i radość życia. Działalność doktorów klaunów w opiniach wolontariuszy
PP Grzybowski
P.P.Grzybowski, N.Woderska (red.): Wolontariat - czas stracony, czy bezcenny …, 2014
4*2014
Kardec educador. Textos pedagógicos de Hippolyte Léon Denizard Rivail (2005, 2012)
D Incontri, PP Grzybowski
Editora Comenius ISBN 85-98472-04-2, 2012
4*2012
Chorzy i umierający jako Obcy
PP Grzybowski
Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki,[w:] Edukacja …, 2010
4*2010
Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej
PP Grzybowski
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, 2014
32014
Profesjonalizm nauczyciela – a cóż to takiego?
Grzybowski, P Paweł
A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik (red.): Profesjonalizm zawodu nauczyciela …, 2006
32006
Velka Knihá spiritismu
PP Grzybowski
Alpress, Frydek Místek ISBN 80-7362-107-X, 2005
32005
Tożsamość globalna - kłopoty z poszukiwaniem siebie
PP Grzybowski
T.Bajkowski, K.Sawicki (red.): Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne …, 2001
32001
Opowieści spirytystyczne. Mała historia spirytyzmu
P Grzybowski
Dom Wydawniczo-Księgarski "Kos" S.C., 1999
3*1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20