Jacek Jankiewicz
TitleCited byYear
The air transport market in Central and Eastern Europe after a decade of liberalisation – Different paths of growth
J Jankiewicz, S Huderek-Glapska
Journal of Transport Geography 50, http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.201, 2016
222016
Otoczenie społeczno-gospodarcze portu lotniczego, a popyt na usługi w przewozach pasażerskich
J Jankiewicz
Przegląd Komunikacyjny, 30--33, 2013
62013
Metodologia identyfikacji i prognozowania wahań koniunkturalnych
J Jankiewicz, S Kalinowski, M Kruszka
Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, red …, 2003
5*2003
Miejsce i rola portów regionalnych na polskim rynku usług lotniczych,[w:] Rekowski M.(red.)
S Huderek-Glapska, J Jankiewicz
Regionalne porty lotnicze w Polsce–charakterystyka i tendencje rozwojowe …, 2011
42011
Prognozowanie koniunktury budownictwa i przemysłu na podstawie wskaźników jakościowych
J Jankiewicz
Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, red …, 2003
42003
Time allocation in Poland before and after 1989–working time perspective
J Jankiewicz
Time & Society 26 (1), 70–88, 2017
22017
Time allocation of people not working in the market: how does unemployment differ from economic inactivity in Central Eastern Europe?
J Jankiewicz
Journal of International Studies 8 (3), 201-209, 2015
22015
Nastroje konsumentów a fluktuacje koniunkturalne w polskiej gospodarce
J Jankiewicz
Handel Wewnętrzny, 179-188, 2013
22013
Analiza i prognozowanie popytu na pasażerskie przewozy lotnicze na przykładzie wybranych regionalnych portów lotniczych w Polsce
J Jankiewicz
Przegląd komunikacyjny, 26-31, 2012
22012
Zmiany barier działalności w ocenach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w kontekście wahań koniunkturalnych-ujęcie sektorowe
M Kokocińska, J Jankiewicz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 7-26, 2010
22010
Przewidywanie zmian koniunkturalnych w polskim sektorze budowlanym na podstawie diagnoz i oczekiwań przedsiębiorców
J Jankiewicz
2*
GDP, Time Allocation and Annual Time Worked Per Adult in Central and Eastern European Countries
J Jankiewicz
Economics & Sociology 10 (1), 94, 2017
12017
Propensity for Saving and Consumption During the Period of Transformation in Poland: Findings Based On The Consumer Tendency Survey
J Jankiewicz
Actual Problems of Economics/Aktual'ni Problemi Ekonoměki 152 (2), 122-129, 2014
12014
Selected business game applications based on the example scenario Scooters for the North
J Jankiewicz
The Strategic Management, 59, 2014
12014
Alokacja czasu a popyt, produkcja i podaż pracy gospodarstw domowych
J Jankiewicz
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (7), 19-37, 2014
12014
The Level of Wealth and The Financial Condition of Households in Relation to the Results of Consumer Surveys
J Jankiewicz
Economics and Sociology 7 (3), 116-129, 2014
12014
Niepewność w diagnozach i prognozach formułowanych w badaniach koniunktury konsumenckiej w Polsce
J Jankiewicz
Przegląd Zachodniopomorski 28 (03 (2)), 143-150, 2013
12013
Analiza i prognozowanie popytu pasażerskiego na przykładzie wybranych portów lotniczych w Polsce
J Jankiewicz
Regionalne porty lotnicze w Polsce-charakterystyka i tendencje rozwojowe …, 2011
12011
Consumer Confidence Indexes in New EU Member States
J Jankiewicz, M Kokocińska
Business Surveys, Business Cycles. Polish Contribution to the 30th CIRET …, 2011
1*2011
Consumer Confidence Indexes in New EU Member States
M Kokocińska, J Jankiewicz
30th CIRET Conference, New York, October 2010, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20