Obserwuj
Patryk Tomaszewski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polskie korporacje akademickie w latach 1918–1939
P Tomaszewski
Struktury, myśl polityczna, działalność. Toruń: Cycero. pl, 2011
162011
The financing of renewable energy sources and the level of sustainable development of Poland’s provinces in the area of environmental order
P Siemiątkowski, P Tomaszewski, J Marszałek-Kawa, J Gierszewski
Energies 13 (21), 5591, 2020
102020
ASSESSMENT OF BASIC ELEMENTS OF THE SECURITY SYSTEM OF LOCAL COMMUNITIES.
P Siemiątkowski, P Tomaszewski, O Jurgilewicz, Z Poplavska
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (2), 2019
92019
Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939: struktury, myśl polityczna, działalność, 516 s.
P Tomaszewski
Cycero. pl, 2011
92011
The Assessment of the Local Security Policy Efficiency
P Siemiątkowski, P Tomaszewski, J Marszałek-Kawa, Z Polcikiewicz
European Research Studies 23 (3), 217-237, 2020
82020
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów
P Tomaszewski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
82018
Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
P Siemiątkowski, P Tomaszewski
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (8), 157-173, 2018
72018
" Życie i śmierć dla narodu": antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku
A Meller, P Tomaszewski
Druk-Tor, 2009
62009
Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie-zarys działalności
P Tomaszewski
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 15 (2), 2016
52016
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w założeniach programowych Prawa i Sprawiedliwości
P Tomaszewski
Historia i Polityka 13 (6), 111-122, 2011
42011
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
P Siemiątkowski, P Tomaszewski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
32020
Specyfika, wyzwania i paradygmaty polityki bezpieczeństwa Azji
J Marszałek-Kawa, P Tomaszewski, WA Marszałek
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
32018
Białoruska Korporacja Akademicka" Scorinia" w Wilnie w latach 1931–1934
T Błaszczak, P Tomaszewski
Białoruskie Zeszyty Historyczne 40, 133-155, 2013
32013
Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych w latach 1929-1933-zarys działalności
P Tomaszewski
Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 1 (22), 215-230, 2013
32013
Siły zbrojne w polskiej myśli politycznej od roku 1989 do wyborów parlamentarnych w 2011 r.
P Tomaszewski
Historia i Polityka 16 (9), 45-57, 2013
32013
Ekstremizm polityczny a bezpieczečstwo pačstwa–rozwaĥania w kontekėcie Polski
P Tomaszewski
Historia i Polityka 14 (7), 47-57, 2012
32012
Effect of shooting sports on the vis àvis a level of economic growth
P Siemiątkowski, P Tomaszewski
Journal of Physical Education and Sport 21, 984-989, 2021
22021
The role of the Volunteer Fire Service during interventions in rural agglomeration
P Tomaszewski, P Leszczyński
Critical Care Innovations 3 (1), 24-32, 2020
22020
Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa
Z Polcikiewicz, P Siemiątkowski, P Tomaszewski
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2019
22019
Ewolucja systemów bezpieczeństwa: od Bliskiego Wschodu do Oceanii
J Marszałek-Kawa, P Tomaszewski
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20