Przemysław Wilczyński
Przemysław Wilczyński
Akademia Morska
Verified email at wn.am.gdynia.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Multi-criteria optimisation of liquid cargo transport according to linguistic approach to the route selection task
S Guze, T Neumann, P Wilczyński
Polish Maritime Research 24 (s1), 89-96, 2017
152017
Podmioty niepubliczne w sferze administracji publicznej
P Wilczyński
Państwo i Prawo 2, 51, 2002
112002
Trajectory planning for Service Ship during emergency STS transfer operation
A Witkowska, R Śmierzchalski, P Wilczyński
Polish Control Conference, 514-523, 2017
12017
Approach manoeuvre during emergency ship-to-ship transfer operation with oil spill
A Witkowska, R Śmierzchalski, P Wilczyński
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2017
12017
Determination of the Tankers’ Drift During STS Operation-Simulation Study
K Formela, M Gil, P Wilczyński
TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2016
12016
Zasady bezpiecznego przeładunku i przewozu towarów na statkach zaopatrzeniowych platform (Offshore Supply Vessels)
B Łączyński, P Wilczyński
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 112-124, 2005
12005
Monitorowanie transportu ładunków niebezpiecznych a bezpieczeństwo portów morskich
P Wilczyński
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 193-202, 2005
12005
Technical and legal conditions of the ship’s LNG bunkering operations in Polish ports
W Piotrzkowski, H Śniegocki, P Wilczyński
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 20 (1-2), 493-496, 2019
2019
Crude oil transfer safety analysis and oil spills prevention in port oil terminal
B Agnieszka, KS Bożena, W Przemysław, W Paweł
2019
Uwarunkowania formalno-prawne oraz techniczne bunkrowania statków paliwem LNG w polskich portach
W Piotrzkowski, H Śniegocki, P Wilczyński
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 20, 2019
2019
Factors affecting safety of handling ultra large container vessels in Port of Gdańsk
J Pawelski, W Piotrzkowski, H Śniegocki, P Wilczyński
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 20, 2019
2019
Human and operational factors in the risk assessment of ship-to-ship operations
T Abramowicz-Gerigk, A Hejmlich, P Wilczyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2018
2018
Shale Gas Geomechanics for Development and Performance of Unconventional Reservoirs
A Domonik, P Łukaszewski, P Wilczyński, A Dziedzic, D Łukasiak, ...
EGUGA, 12739, 2017
2017
Zderzenia jednostek pływających i ich wpływ na stan środowiska morskiego
M Bogalecka, K Suchocka
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017
2017
Wpływ wiatru, prądu i falowania na bazpieczeństwo cumowania zbiornikowca w terminalu
J Soliwoda, P Wilczyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017
2017
Główne aspekty bezpiecznego manewrowania zbiornikowców podczas operacji odwrotnego STS-U
W Piotrzkowski, H Śniegocki, P Wilczyński
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
2017
Navigational decision support system during approach manoeuvre in emergency STS transfer operation
A Witkowska, R Śmierzchalski, P Wilczynski
Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and …, 2017
2017
Zakres możliwości wykorzystania symulatora nawigacyjno-manewrowego Navi-Trainer 5000 professional do analizy projektu budowlanego terminalu promowego w porcie Gdynia
H Śniegocki, P Wilczyński, W Piotrzkowski
TTS Technika Transportu Szynowego 23, 2016
2016
Zastosowanie badań symulacyjnych do oceny wytrzymałości urządzeń cumowniczych w terminalu promowym
H Śniegocki, P Wilczyński
TTS Technika Transportu Szynowego 23, 2016
2016
Określenie granicznych prędkości wiatru dla bezpiecznego postoju kontenerowca ULCV na kotwicy
M Gil, P Wilczyński
TTS Technika Transportu Szynowego 23, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20