Follow
Przemysław Wilczyński
Przemysław Wilczyński
Akademia Morska
Verified email at wn.am.gdynia.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Multi-criteria optimisation of liquid cargo transport according to linguistic approach to the route selection task
S Guze, T Neumann, P Wilczyński
Polish Maritime Research 24 (s1), 89-96, 2017
202017
Materialne prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady: praca zbiorowa
M Stahl, Z Duniewska, M Górski, B Jaworska-Dębska, M Lewicki, ...
Difin, 2005
182005
A method for determining critical events during large disasters of production platforms
D Chybowska, L Chybowski, S Guze, P Wilczyński
Journal of Loss Prevention in the Process Industries 72, 104528, 2021
72021
Trajectory planning for Service Ship during emergency STS transfer operation
A Witkowska, R Śmierzchalski, P Wilczyński
Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation …, 2017
52017
Approach manoeuvre during emergency ship-to-ship transfer operation with oil spill
A Witkowska, R Śmierzchalski, P Wilczynski
TransNav-The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2017
32017
Pomocniczość jako zasada udziału podmiotów niepublicznych w realizacji zadań administracji publicznej
P Wilczyński
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 125-145, 2009
32009
Wolność palenia wyrobów tytoniowych? Artykuł dyskusyjny
P Wilczyński
Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, 61-104, 2007
32007
Factors affecting safety of handling ultra large container vessels in Port of Gdańsk
J Pawelski, W Piotrzkowski, H Śniegocki, P Wilczyński
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 227 (1-2), 313-316, 2019
22019
Simulation Tests of Determining Under Keel Clearance for LNG Carrier at Anchorage
P Mrozowski, H Śniegocki, P Wilczyński
TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2020
12020
Crude oil transfer safety analysis and oil spills prevention in port oil terminal
A Blokus, B Kwiatuszewska-Sarnecka, P Wilczyński, P Wolny
Journal of Polish Safety and Reliability Association 10 (1), 2019
12019
Human and operational factors in the risk assessment of ship-to-ship operations
T Abramowicz-Gerigk, A Hejmlich, P Wilczyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2018
12018
Determination of the Tankers' Drift During STS Operation-Simulation Study.
K Formela, M Gil, P Wilczyński
TransNav: International Journal on Marine Navigation & Safety of Sea …, 2016
12016
DETERMINATION OF THE WIND SPEED LIMITS CAUSING THE BREAK AWAY OF THE VESSEL FROM JETTY P IN NAFTOPORT–SIMULATION STUDY
K Formela, M Gil, H Śniegocki, P Wilczyński
Journal of KONES 1 (23), 99-108, 2016
12016
Zapewnienie ciągłości dostaw ładunków płynnych z wykorzystaniem operacji STS
T Abramowicz-Gerigk, P Wilczyński
Logistyka, 13958--13963, CD 6, 2014
12014
Zastosowanie teorii obsługi masowej w transporcie ładunków niebezpiecznych na obszarze portów morskich
P Wilczyński
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 123-131, 2006
12006
Zasady bezpiecznego przeładunku i przewozu towarów na statkach zaopatrzeniowych platform (Offshore Supply Vessels)
B Łączyński, P Wilczyński
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 112-124, 2005
12005
Monitorowanie transportu ładunków niebezpiecznych a bezpieczeństwo portów morskich
P Wilczyński
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 193-202, 2005
12005
W kwestii godności człowieka jako kategorii prawa
P Wilczyński
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 337-345, 2023
2023
Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty
N Kohtamäki, A Rabiega-Przyłęcka, D Łukawska-Białogłowska, ...
Wolters Kluwer, 2022
2022
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty”, Łódź, 24 listopada 2021 r.
M Karcz-Kaczmarek, P Wilczyński
Studia Prawa Publicznego, 211-219, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20