Obserwuj
Grażyna Plichta
Grażyna Plichta
Zweryfikowany adres z uek.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The problem of short-term rental as a manifestation of the overtourism effect on the housing market in the historical city of Krakow
G Plichta
Świat Nieruchomości 4 (106), 57-64, 2018
92018
Impact of odor nuisance on preferred place of residence
M Wojnarowska, M Sołtysik, A Sagan, J Stobiecka, J Plichta, G Plichta
Sustainability 12 (8), 3181, 2020
72020
The influence of the methods of measuring odours nuisance on the quality of life
M Wojnarowska, A Sagan, J Plichta, G Plichta, J Szakiel, P Turek, ...
Environmental Impact Assessment Review 86, 106491, 2021
62021
Odour nuisance and urban residents' quality of life: A case study in Krakow's in Plaszow district
M Wojnarowska, G Plichta, A Sagan, J Plichta, J Stobiecka, M Sołtysik
Urban Climate 34, 100704, 2020
62020
Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym–perspektywa instytucjonalna
J Plichta, G Plichta
Psychologia Ekonomiczna-wydawnictwo archiwalne, 40-51, 2013
42013
Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej SD Logic
A Sagan, G Plichta
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 253-262, 2016
32016
Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego
G Plichta
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 59-74, 2005
32005
Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych
G Plichta
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 109-120, 1998
31998
Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów
A Sagan, G Plichta
Handel Wewnętrzny 5 (60), 221-231, 2014
22014
Role of new media in shaping relationships in e-commerce on B2C market
G Plichta
Knowledge Economy Society. External and Internal Determinants of Modern …, 2020
12020
Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym− zarys problematyki
G Plichta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 864, 67-81, 2011
12011
Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C-ujęcie transakcyjne
J Plichta, G Plichta
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 124-133, 2011
12011
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych
A Sagan, G Plichta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2010
12010
Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów: na przykładzie rynku krakowskiego
G Plichta
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 151-169, 2007
12007
Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych
J Osiewalski, J Glazunow, A Kibitkin, A Iwasiewicz, A Bigos, J Kubica, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
12007
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu
G Plichta
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 137-150, 2003
12003
Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów
G Plichta
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 157-171, 2002
12002
Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych
A Sagan, G Plichta
Izabela Michalska-Dudek Źródła wiedzy o uczestnikach programów …, 2014
2014
Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C
G Plichta, J Plichta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 443-451, 2011
2011
Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych-zarys problematyki
G Plichta
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 115-126, 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20