Karol Flisikowski
Karol Flisikowski
Politechnika Gdańska
Verified email at pg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Do global brands contribute to the economy of their country of origin? A dynamic spatial approach
W Kucharska, K Flisikowski, I Confente
Journal of Product & Brand Management, 2018
42018
Struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy
K Flisikowski
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 65-74, 2011
32011
The condition of economies. Do most valuable global brands matter?
K Flisikowski, W Kucharska
EQUILIBRIUM Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 13 (2), 251-264, 2018
22018
Zasoby, struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy
K Flisikowski
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 26, 203-215, 2012
22012
Shoulder ultrasound in the diagnosis of the suprascapular neuropathy in athletes
B Igielska-Bela, B Baczkowski, K Flisikowski
Open Medicine 15 (1), 147-151, 2020
12020
The most valuable global brands and condition of economies: A spatial approach
W Kucharska, K Flisikowski
Institute of Economic Research Working Papers, 2017
12017
Anterior subcutaneous transposition and simple decompression of the ulnar nerve at the elbow-the postoperative improvement in DASH score, VAS score and sonographic findings
KF Barbara Igielska-Bela, Bogusław Baczkowski
Chirurgia narzadow ruchu i ortopedia polska 3 (83), 93-98, 2018
2018
Międzysektorowa mobilność zatrudnienia oraz płac a efektywność rynków pracy
K Flisikowski
Zarządzanie i Finanse 16 (3, cz. 1), 97-109, 2018
2018
Bankruptcy system model and efficiency versus the entrepreneurship and innovation in selected European countries
B Prusak, S Morawska, K Flisikowski
Series of the Robert-Schmidt-Institut, 2018
2018
Are consumer inflation expectations an international phenomenon? Results of spatial panel regression models
K Tura-Gawron, M Siranova, K Flisikowski
GUT FME Working Paper Series A, 2018
2018
THE 11TH PROFESSOR ALEKSANDER ZELIAS
M Papież, S Śmiech
2017
SELECTED PROBLEMS OF DYNAMICALLY DEVELOPING AREAS OF ECONOMY
K Flisikowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
2017
Analiza modelowa wpływu narzędzi fiskalnych na czas poświęcany dzieciom
W Dyba, K Flisikowski, M Klonowska-Matynia, ME Kuc, J Kudła, M Kłusek, ...
Acta Universitatis Lodziensis 327, 1, 2017
2017
Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy
K Flisikowski
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 244-257, 2017
2017
Przestrzenne podejście do analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia
K Flisikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1 (327), 2017
2017
A spatio-temporal approach to intersectoral labour and wage mobility
K Flisikowski
Foundation of the Cracow University of Economics, 2017
2017
XVII konferencja Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych
M Zielińska-Sitkiewicz
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 81-88, 2016
2016
Workforce Mobility Against The Background Of Labour Market Duality Theory–The Example Of Selected Oecd Countries
K Flisikowski, D Nikulin
GUT FME Conference Publications, 9-17, 2015
2015
Zagregowana mobilność a poziom nierówności płacowych
K Flisikowski
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (3), 42-52, 2014
2014
Relacja międzysektorowej mobilności zatrudnienia i płac na przykładzie wybranych krajów OECD
K Flisikowski
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20