Obserwuj
Przemysław Marcin Żukowski
Przemysław Marcin Żukowski
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2012, red
PM Żukowski
D. Malec, Kraków, 449-450, 2014
232014
Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939
P Żukowski
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016
132016
Krakowskie czasy studiów Rafała Lemkina
PM Żukowski
Dzieje Najnowsze:[kwartalnik poświęcony historii XX wieku] 43 (1), 139-158, 2011
102011
Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975): droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu
P Żukowski
Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 4 (1), 2015
82015
Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
P Żukowski
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
72014
Dangers to state security: Deception–an exemplification based on contemporary open sources
A Warchał, P Żukowski
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 8, 2015, 2015
42015
Pracownicy i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w polskiej służbie zagranicznej: 1918-1939
P Żukowski
Zeszyty Historyczne, 2008
42008
Profesorowie i wykładowcy prawa administracyjnego i nauki administracji na polskich państwowych uniwersytetach w latach 1918–1939. Katedry i organizacja
PM Żukowski
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 8 (3), 299-317, 2015
32015
Venia legendi z zakresu filologii na Uniwersytecie Jagiellońskim od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku oraz dalsze losy wyhabilitowanych docentów
PM Żukowski
Prace Historyczne 145 (2), 237-256, 2018
22018
Dzieje II Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1919–1939
PM Żukowski
Studia z Dziejów Państwa i Prawa 18 (1), 149-167, 2015
22015
Starania Rafała Taubenschlaga o uzyskanie veniam legendi na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1907-1913
P Żukowski
Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (2), 2015
22015
„Moje Wspomnienia…” Przedstawienie wybranych fragmentów pamiętnika Ignacego Dzierżyńskiego, rodzonego brata Feliksa, dotyczące głównie dziejów [...]
PM Żukowski
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 65-87, 2014
22014
Kazimierz Maria Krzyżanowski (13 II 1893–15 VI 1927)
PM Żukowski
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 7 (4), 593-628, 2014
22014
Rola Terytorialnej Służby Wojskowej w systemie bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej,„
P Żukowski
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 10, 2020
12020
Szkoły akademickie w II Rzeczypospolitej
P Żukowski
Forum Akademickie, 2018
12018
Uniwersytety we Lwowie, Krakowie i Wilnie na naukowej drodze Ludwika Kolankowskiego: życie naukowe Ludwika Kolankowskiego do 1939 roku
P Żukowski
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
12017
Uniwersytet nie tylko polski. Jeden z ostatnich śladów Rzeczypospolitej Jagiellońskiej–Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie–nadal czeka na swoją rzetelną monografię. Magdalena …
PM Żukowski
Res Gestae. Czasopismo historyczne., 203-221, 2017
12017
Kilka uwag i re eksji w związku z pracą Przemysława Dąbrowskiego Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918–1939 …
PM Żukowski
Res Gestae 2, 182-198, 2016
12016
The analysis of the possibility of carrying out diversion and disinformation on the territory of the Republic of Poland in connection with the war in eastern Ukraine
K Falandys, P Żukowski, P Bastkowski
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2016
12016
The Undisclosed Front: Aspects of Structural Pattern and Action Networks of Subversive-Reconaissance Activities In Contemporary Conflict Areas: Open Sources Analysis
A Warchał, P Żukowski
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 6, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20