Obserwuj
Roman Bartusiak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
WordNet2Vec: Corpora agnostic word vectorization method
R Bartusiak, Ł Augustyniak, T Kajdanowicz, P Kazienko, M Piasecki
Neurocomputing 326, 141-150, 2019
172019
Choose a job you love: predicting choices of GitHub developers
R Nielek, O Jarczyk, K Pawlak, L Bukowski, R Bartusiak, A Wierzbicki
2016 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI), 200-207, 2016
152016
Cooperation prediction in github developers network with restricted boltzmann machine
R Bartusiak, T Kajdanowicz, A Wierzbicki, L Bukowski, O Jarczyk, ...
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 96-107, 2016
72016
Sentiment analysis for polish using transfer learning approach
R Bartusiak, L Augustyniak, T Kajdanowicz, P Kazienko
2015 Second European Network Intelligence Conference, 53-59, 2015
62015
On Quality Assesement in Wikipedia Articles Based on Markov Random Fields
R Kleminski, T Kajdanowicz, R Bartusiak, P Kazienko
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 782-791, 2017
22017
Sentiment analysis based on collaborative data for Polish language
R Bartusiak, T Kajdanowicz
International Conference on Cooperative Design, Visualization and …, 2015
22015
SparklingGraph Documentation
R Bartusiak
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–7