Bartlomiej Gladysz
Bartlomiej Gladysz
Institute of Production Systems Organization, Warsaw University of Technology
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analytical Hierarchy Process/Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution-based approach to the generation of environmental improvement options for painting …
A Kluczek, B Gladysz
Journal of Cleaner Production 101, 360-367, 2015
202015
Dynamic spaghetti diagrams. A case study of pilot RTLS implementation
B Gladysz, K Santarek, C Lysiak
International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering …, 2017
112017
An assessment of RFID applications in manufacturing companies
B Gładysz
Management and Production Engineering Review 6 (4), 33--42, 2015
102015
Podstawy zarządzania produkcją: ćwiczenia: praca zbiorowa
A Kosieradzka, A Chojnacka, B Gładysz, S Kalukiewicz, P Kraszewski, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
82016
OCENA STRATEGICZNA EFEKTÓW WDROŻENIA RFID
K SANTAREK, B GŁADYSZ
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 1, 191-202, 2014
72014
A framework for strategic assessment of far-reaching technologies: A case study of Combined Heat and Power technology
B Gladysz, A Kluczek
Journal of Cleaner Production 167, 242-252, 2017
52017
Development of a project-oriented and transnational master course for training the engineering competencies required in an increasingly demanding work-life in Europe
T Stock, C Haskins, B Gładysz, M Urgo, H Kohl, JO Strandhagen, ...
SEFI Annual Conference 2016 "Engineering Education on Top of the World …, 2016
52016
An assessment of technologies with wide range of impact. A case of RFID
B Gladysz, K Santarek
Procedia Manufacturing 3, 1966-1973, 2015
52015
Fuzzy TOPSIS/SCORbased approach in assessment of RFID technology (ART) for logistics of manufacturing companies, Logistics Operations
B Gladysz, K Santarek
Supply Chain Management and Sustainability, EcoProduction, P. Golinska [Ed …, 2014
52014
RFID technology markets in Poland [original in Polish: Rynki technologii RFID w Polsce]
B Gladysz
Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstw 7, 32-4, 2012
52012
Sustainable innovation in a multi-university master course
B Gladysz, M Urgo, L Gaspari, G Pozzan, T Stock, C Haskins, ...
Procedia Manufacturing 21, 18-25, 2018
42018
An approach to RTLS selection
B Gladysz, K Santarek
DEStech Transactions on Engineering and Technology Research, 2017
42017
Typology of RFID systems
B Gladysz
Innovations in Management and Production Engineering (in Polish: Innowacje w …, 2016
42016
Light-responsive RFID tags for precise locating of objects in manual assembly verification workshops
B Gladysz, C Lysiak
Procedia CIRP 41, 951-956, 2016
42016
RFID technology markets in Poland (2014),[original in polish: Rynki technologii RFID w Polsce (2014)]
B Gladysz
Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstw 5, 45-56, 2014
42014
Rynki technologii RFID w Polsce
B Gładysz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 32-41, 2012
42012
O łacińskich oficjach rymowanych z polskich źródeł średniowiecznych
B Gładysz
Pamiętnik Literacki 30, 346-351, 1933
41933
Wireless technologies for lean manufacturing–a literature review
B Gladysz, A Buczacki
Management and Production Engineering Review 9 (4), 20-34, 2018
32018
Justification of RFID implementation. A case study of white goods manufacturer
B Gladysz, K Nalepa, K Santarek
Management and Production Engineering Review 8 (4), 91-104, 2017
32017
CRITERIA FOR STRATEGIC EVALUATION OF RFID
B GLADYSZ
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 1, 855-866, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20