Obserwuj
Любов Тертична, Liubov Tertychna, Любовь Тертычная (ORCID iD 0000-0001-8511-2252)
Любов Тертична, Liubov Tertychna, Любовь Тертычная (ORCID iD 0000-0001-8511-2252)
associate professor of Economic Sciences, National University of Food Technologies
Zweryfikowany adres z nuft.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Економічна природа і значення категорії людський капітал
О Грішнова, Л Тертична
Україна: аспекти праці 7, 33-37, 2003
572003
Інноваційний розвиток і людський капітал
ЛІ Тертична
Вісник Хмельницького національного університету.–Економічні науки 2 (2), 66, 2005
122005
Вплив сучасних змін у менеджменті персоналу на розвиток менеджменту продуктивності підприємства
ОІ Драган, ЛІ Тертична
102020
Пріоритети ефективного формування людського капіталу в Україні
ЛІ Тертична
Донецький національний технічний університет, 2007
82007
Менеджмент персоналу: конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ.«
ОІ Драган, ЛІ Тертична
Магістр» спец 75, 2021
62021
Управління персоналом: конспект лекцій
ЛІ Тертична
Київ: НУХТ, 2017
62017
Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития Украины
ЛИ Тертычная
Донецький національний технічний університет, 2006
52006
Соціально-економічна ефективність людського капіталу України
ЛІ Тертична
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09. 01 „Демографія, економіка праці …, 2004
52004
Особливості інвестицій в інтелектуальний капітал підприємства
ЛІ Тертична, ВМ Василенко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності …, 2010
42010
Коучинг в системі управління трудовим потенціалом підприємства
Л Тертична, А Дегтяр
Економіка та суспільство, 2022
32022
Розвиток людського капіталу у системі управління талантами підприємства
ОІ Драган, ЛІ Тертична
32020
4.7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ
ЛІ Тертична
Socio-economic problems of management, 160-174, 2015
32015
Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика
ТВ Березянко, ОВ Безпалько, АД Бергер, ЮМ Гринюк, ДГ Грищенко, ...
22017
Мотиваційні механізми як складова інноваційної діяльності підприємств в умовах глобалізації.[Електронний ресурс]
ЛІ Тертична
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/Portal/Soc_gum/Tpaeiv/2008/78. pdf, 0
2
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
ЛІ Тертична
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ, 125, 2023
12023
Імплементація ціннісних орієнтирів різних поколінь в управління трудовими відносинами
ОВ Безпалько, ЛІ Тертична
12022
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ
ЛІ Тертична
The 6th International scientific and practical conference “Modern directions …, 2021
12021
Політико-правова безпека підприємства: сутність, діагностика її рівня
ЛІ Тертична, ОВ Безпалько, НО Рибак
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки., 2018
12018
Проблеми узгодженості цілей сталого розвитку з розвитком людського капіталу
ЛІ Тертична
Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах, 189, 2017
12017
Оцінка ефективності людського капіталу ВАТ «ММК ім. Ілліча»
ЮІ Чентуков, ЛІ Тертична
ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2007
12007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20