Elżbieta Lewańska (Bukowska)
Title
Cited by
Cited by
Year
Enterprise modeling for business and IT alignment: challenges and recommendations
J Kaidalova, U Siegerroth, E Bukowska, N Shilov
International Journal of IT/Business Alignment and Governance (IJITBAG) 5 (2 …, 2014
92014
Semantic-enabled efficient and scalable retrieval of experts
W Abramowicz, E Bukowska, M Kaczmarek, M Starzecka
International Conference on Information, Process, and Knowledge Management …, 2011
92011
Zapewnienie bezpieczeństwa przez semantyczne monitorowanie cyberprzestrzeni
W Abramowicz, E Bukowska, A Filipowska
e-mentor, 11-17, 2013
42013
Ontologies for business networks identification
E Lewańska, M Kaczmarek
International Workshop Formal Ontologies Meet Industries, 13-24, 2015
32015
Interrelations Between Enterprise Modeling Focal Areas and Business and IT Alignment Domains
J Kaidalova, E Lewańska, U Seigerroth, N Shilov
International Conference on Business Information Systems, 273-284, 2015
22015
Semantically enhanced analysis of enterprise environment for the needs of business networks identification
E Bukowska
International Conference on Business Information Systems, 232-243, 2013
22013
Architektura systemu wykrywania zagrożeń w cyberprzestrzeni
W Abramowicz, E Bukowska, J Dzikowski, A Filipowska, T Kaczmarek, ...
Collegium of Economic Analysis Annals, 11-22, 2012
22012
Ontology structure, reasoning approach and querying mechanism in a semanticenabled efficient and scalable retrieval of experts
W Abramowicz, E Bukowska, M Kaczmarek, M Starzecka
International Journal on Advances in Software (accepted for publication, 2012), 2011
22011
Incremental modeling of supply chain to improve performance measures
S Górtowski, E Lewańska
International Conference on Business Information Systems, 637-648, 2019
12019
Towards Automatic Business Networks Identification
E Lewańska
International Conference on Business Information Systems, 389-398, 2017
12017
Zastosowanie technologii semantycznych na potrzeby identyfikacji i analizy relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi
E Lewańska
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 121-132, 2015
12015
Semantycznie wspomagane wyszukiwanie ekspertów
E Bukowska, M Kaczmarek, M Walczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (2 (251)), 2013
12013
Ontology-based Retrieval of Experts–the Issue of Efficiency and Scalability within the eXtraSpec System
E Bukowska, M Kaczmarek, P Stolarski, W Abramowicz
International Conference on Availability, Reliability, and Security, 272-286, 2012
12012
Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw
E Bukowska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 34-45, 2012
12012
Incremental Modeling Method of Supply Chain for Decision-Making Support
S Górtowski, E Lewańska
International Conference on Business Information Systems, 34-44, 2020
2020
Use of Data Science for Promotion Optimization in Convenience Chain
S Mazurowski, E Lewańska
International Conference on Business Information Systems, 649-660, 2019
2019
IFTT: Software application interfaces regression testing
M Kowalczewski, M Krawczyk, E Lewańska, W Abramowicz
Lecture Notes in Business Information Processing 288, 120-131, 2017
2017
Auromatyczne rozpoznawianie ofert kupna, sprzedaży i zamiany w tekstach w języku polskim
J Małyszko, E Bukowska, A Filipowska, B Perkowski, P Stolarski, ...
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (5 (254)), 2013
2013
Wykorzystanie ontologii do modelowania choreografii procesów biznesowych
E Bukowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka …, 2009
2009
Projekt SKM, czyli dobór optymalnej trasy w sieci komunikacji miejskiej
E Bukowska, P Celmer, B Górski, S Grzelak, W Jarka, A Jędrzejczak
Debiuty Ekonomiczne, 156-164, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20