Obserwuj
Anna Maria Zawadzka
Anna Maria Zawadzka
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, PL
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zaangażowanie w prace i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera. [Work engagement correlates: an adaptation of Schaufeli's and Bakker's work …
A Szabowska-Wałaszczyk, AM Zawadzka, M Wojtaś
Psychologia Jakości Życia 10 (1), 57-74, 2011
792011
What do I gain from joining crowds? Does self‐expansion help to explain the relationship between identity fusion, group efficacy and collective action?
T Besta, M Jaśkiewicz, N Kosakowska‐Berezecka, R Lawendowski, ...
European Journal of Social Psychology 48 (2), O152-O167, 2018
522018
Zwierzę kulturowe: między naturą a kulturą. [The Cultural Animal. Human Nature, Meaning, and Social Life]
RF Baumeister, D Stefańska-Szewczuk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
472011
Dlaczego przywiązujemy się do marki? [Why are we brand loyal?]
AM Zawadzka
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
432006
The effects of the activation of money and credit card vs. that of activation of spirituality–which one prompts pro-social behaviours?
J Wierzbicki, AM Zawadzka
Current Psychology 35, 344-353, 2016
382016
Ambivalence toward men: Comparing sexism among Polish, South African and British university students
M Zawisza, R Luyt, AM Zawadzka
Sex Roles 66, 453-467, 2012
322012
Psychologia zarządzania w organizacji
A Zawadzka
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
322010
Societies in transition: are they more sexist? A comparison between Polish, South African and British samples
M Zawisza, R Luyt, AM Zawadzka
Journal of Gender Studies 24 (1), 38-55, 2015
292015
Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki. [Human values accounting for materialistic orientation]
AM Zawadzka
Roczniki Psychologiczne 9 (1), 61-80, 2006
262006
Cross-cultural sexism and the effectiveness of gender (non) traditional advertising: A comparison of purchase intentions in Poland, South Africa, and the United Kingdom
M Zawisza, R Luyt, AM Zawadzka, J Buczny
Sex Roles 79, 738-751, 2018
222018
Can humility bring happiness in life? The relationship between life aspirations, subjective well-being and humility.
AM Zawadzka, J Zalewska
Roczniki Psychologiczne 16 (3), 415-431, 2013
22*2013
Expansion of the self of activists and nonactivists involved in mass gatherings for collective action
T Besta, AM Zawadzka
Group Processes & Intergroup Relations 22 (2), 182-199, 2019
182019
Siedmiowymiarowy model aspiracji życiowych Kassera i Ryana: analiza trafności i rzetelności narzędzia
AM Zawadzka, J Duda, R Rymkiewicz, B Kondratowicz-Nowak
Psychologia społeczna 1 (32), 100-111, 2015
182015
The effect of materialistic social models on teenagers’ materialistic aspirations: Results from priming experiments
AM Zawadzka, T Kasser, J Borchet, M Iwanowska, ...
Current Psychology 40, 5958-5971, 2021
172021
Does self-improvement explain well-being in life and work? Analysis based on selected measures of well-being.
AM Zawadzka, A Szabowska-Walaszczyk
Polish Psychological Bulletin 45 (2), 128-141, 2014
16*2014
Does it pay to break male gender stereotypes in advertising? A comparison of advertisement effectiveness between the United Kingdom, Poland and South Africa
M Zawisza, R Luyt, AM Zawadzka, J Buczny
Journal of Gender Studies 27 (4), 464-480, 2018
152018
The scale of readiness for self-improvement: an analysis of its internal consistency, theoretical validity and reliability.
AM Zawadzka
Acta Neuropsychologica 12 (1), 73-84, 2014
152014
Does belief in free will make us feel good and satisfied?
BB Kondratowicz-Nowak, AM Zawadzka
Health Psychology Report 6 (2), 109-117, 2018
142018
Aspiracje materialistyczne młodzieży w kontekście preferowanych wartości i dobrostanu
AM Zawadzka
Czasopismo Psychologiczne 19 (1), 7-16, 2013
142013
Non‐traditional male gender portrayal as a persuasion tool in advertising
M Zawisza, M Cinnirella, AM Zawadzka
Social Influence 1 (4), 288-300, 2006
142006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20