Follow
Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Unknown affiliation
Verified email at univ.szczecin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych
A Lubowiecki-Vikuk, M Paczyńska-Jędrycka
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
652010
The significance of swimming and corrective exercises in water in treatment of postural deficits and scoliosis
W Łubkowska, M Paczyńska-Jędrycka, J Eider
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 6 (2), 93-101, 2014
402014
Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
M Paczyńska-Jędrycka, W Łubkowska, M Jońca
Uniwersytet Szczeciński, 2015
142015
Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego)
M Paczyńska-Jędrycka, W Łubkowska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014
122014
„Outdoor Education” w procesie kształtowania pozytywnych postaw społecznych młodzieży wykluczonej
W Łubkowska, M Paczyńska-Jędrycka, M Jońca
Resocjalizacja-Edukacja-Polityka Społeczna. Współczesne konteksty teorii i …, 2014
92014
Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles
W Łubkowska, M Paczyńska-Jędrycka
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 3, 31-32, 2013
72013
Leisure Time animation in the context of rehabilitation of juveniles in youth detention centres/correctional facilities
M Paczyńska-Jędrycka, P Frąckowiak, W Łubkowska
Central European journal of sport sciences and medicine 8 (4), 115-122, 2014
62014
Turystyka w obliczu terroryzmu
M Paczyńska-Jędrycka, J Eider
Handel Wewnętrzny, 196-205, 2017
52017
Innowacyjność w animacji czasu wolnego szansą rozwoju wybranych destynacji turystycznych
M Paczyńska-Jędrycka, P Eider
Handel Wewnętrzny, 281-291, 2014
52014
Standardy bezpieczeństwa w parkach linowych [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa
W Łubkowska, M Paczyńska-Jędrycka, M Bobik
Szkoła–Turystyka–Rekreacja, red. Z. Dziemianko i A. Kusztelak, Wydawnictwo …, 2013
52013
Non-formal Education in the Animation of Leisure and Recreation versus the Development of Social Competence
M Paczyńska-Jędrycka, W Łubkowska
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 13 (1), 109-115, 2016
32016
Animation of free time and support for psychomotor development of infants aged over 3 months
M Paczynska-Jedrycka
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 29 (1), 2020
22020
" Sport dla wszystkich" w promocji zdrowia:(na przykładzie siłowni na świeżym powietrzu)
M Paczyńska-Jędrycka, P Eider
Marketing i Rynek, 269-274, 2015
22015
Innowacyjność w promocji miasta Poznania szansą jego rozwoju
P Eider, M Paczyńska-Jędrycka, K Krupecki
Handel wewnętrzny, 25-36, 2014
22014
Model szacowania ryzyka na przykładzie pływania na wodach otwartych w aspekcie prawdopodobieństwa zdarzenia i szkodliwości
W Łubkowska, M Paczyńska-Jędrycka
Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w badaniach młodych naukowców, 135-144, 2013
22013
Wychowanie ustawiczne w zakresie rekreacji ruchowej
W Siwiński, M Paczyńska-Jędrycka
Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, 22-31, 2012
22012
Turystyka w obliczu terroryzmu
M Paczynska-Jedrycka, J Eider
Handel Wewnętrzny 63 (4), 2017
12017
Outdoor games and playtime versus social competences of children and youth
M Paczyńska-Jędrycka
Handel Wewnętrzny 365 (6), 309-318, 2016
12016
" Outdoor Education” w procesie kształtowania pozytywnych postaw młodzieży wykluczonej
W Łubkowska, M Paczyńska-Jędrycka, M Jońca
Wydawnictwo Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, 2014
12014
Zdrowotne aspekty turystyki w świadomości pracowników administracyjnych wybranych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego
P Eider, M Paczyńska-Jędrycka
Handel Wewnętrzny: rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing: pismo …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20