Obserwuj
Renata Mienkowska Norkiene
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mediacija
N Kaminskienė
Mykolo Romerio universitetas, 2013
202013
Mediacija: vadovėlis
N Kaminskienė, D Račelytė, A Tvaronavičienė, R Mienkowska-Norkienė, ...
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013
102013
System instytucjonalny Unii Europejskiej/Redakcja naukowa Konstanty A. Wojtaszczyk
A Wojtaszczyk, A Wierzchowska, R Mienkowska-Norkienė, A Wnukowska
Warszawa: ASPRA-JR, 2005, 2005
92005
Demokracja partycypacyjna na poziomie lokalnym jako jeden z aspektów realizacji zasady subsydiarności na przykładzie aglomeracji warszawskiej
R Mieńkowska-Norkiene
Kwartalnik Naukowy OAP UW" e-Politikon", 163-194, 2015
82015
Efficiency of coordination of European policies at domestic level–challenging Polish coordination system
R Mieńkowska-Norkienė
Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 867-871, 2014
82014
Inequality in divorce mediation—reasons, manifestations and ways to avoid it. Lessons for Lithuania
R Mienkowska-Norkienė
Socialinis darbas: mokslo darbai= Social work: academic papers/Mykolo …, 2012
72012
The Limited Role of the Council Presidency After Lisbon–Much Ado About Nothing?
R Mienkowska-Norkienė
Yearbook of Polish European Studies, 43-60, 2012
62012
Wielopoziomowe rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej–charakterystyka w kontekście globalizacji i europeizacji
R Mieńkowska-Norkiene
Studia Politologiczne, 55-74, 2013
52013
Application of semantic knowledge management system in selected areas of Polish public administration
A Wróblewska, A Zięba, R Mieńkowska-Norkiene, P Kapłański, P Zarzycki
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 353-368, 2013
42013
Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej Unii Europejskiej
R Mieńkowska-Norkiene
Przegląd Europejski, 38-53, 2010
42010
A Vision of the European Union: A Study of Media Coverage of Polish Election Campaigns for the 2019 European Parliament Elections
JK Mieńkowska-Norkiene, Stasiak-Jazukiewicz
Politologija, 2020
2*2020
Polish European Policy 2004-2014: Ideas, Aims and Actors
Z Czachór, A Jaskulski, J Jańczak, R Mieńkowska-Norkiene, P Tosiek
Logos Verlag Berlin, 2019
22019
Koordynacja polityk unijnych w Polsce
R Mieńkowska-Norkiene
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009
22009
The Political Impact of the Case Law of the Court of Justice of the European Union
R Mienkowska-Norkiene
European Constitutional Law Review 17 (2021), 1-25, 2021
12021
Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty
Z CZAChóR, A Jaskulski, J JAńCZAK, R Mieńkowska-Norkiene, P Tosiek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019
12019
Crisis of solidarity in the European Union-no more dreams of Europe’s competitive advantage?
R Mieńkowska-Norkienė
Economics world. 5 (3), 183-194, 2017
12017
Solidarity–A Forgotten European Value or Panacea to the EU Crises?
R Mieńkowska-Norkienė
on European Integration 2016, 631, 2016
12016
Solidarity-a forgotten European value or panacea to the EU crises?
R Mienkowska-Norkienė
Proceedings of the 3rd International conference on European integration 2016 …, 2016
12016
Implementacja polityk unijnych w Polsce i pozostałych krajach członkowskich, z perspektywy kryzysu w UE
R Mieńkowska
Przegląd Europejski 2015, 70-89, 2015
12015
Efektywność koordynacji polityki europejskiej w Polsce Model teoretyczny, ewaluacja i rekomendacje
R Mienkowska-Norkienė
Warszawa: Aspra-JR, 2013, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20