Obserwuj
Білик Ольга Миколаївна, Olga Bilyk, Билык Ольга
Білик Ольга Миколаївна, Olga Bilyk, Билык Ольга
Zweryfikowany adres z kneu.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
46*2015
Основні напрями збереження і розвитку національного капіталу за рахунок активізації трудової мобільності
О Білик
Україна: аспекти праці, 43-46, 2009
412009
Нестандартна зайнятість: виклики сьогодення
ОМ Білик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 296-300, 2014
242014
Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації
ОМ Білик
автореф. дис.… канд. екон. наук: 08.00. 07, 2009
202009
Оцінювання персоналу: навч. посіб
СО Цимбалюк, ОМ Білик
Київ: КНЕУ, 2021
162021
Громадські об’єднання: законодавче регулювання, нові права і можливості
ОМ Білик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 149-154, 2013
102013
Формування ефективної корпоративної системи мотивації праці на підприємстві
П Білик
Інфраструктура ринку праці, 111-118, 2018
82018
Трудова мобільність у системі активів людського капіталу
ОМ Білик, ОН Билык
Київський національний економічний університет, 2005
82005
Інвестиції в людський капітал: значення та специфіка
ОМ Білик, ОН Билык
Национальная академия наук Украины, Институт экономики промышленности, 2004
62004
Оцінювання персоналу
СО Цимбалюк, СА Цимбалюк, ОМ Білик, ОН Билык
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
4*2021
Оцінка прямих втрат України від еміграції за рівнем освіти мігрантів
ОМ Білик, ОН Билык
«Плай», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009
42009
Artificial intelligence in HR: practices and prospects of the spread in Ukraine
S Tsymbalıuk, A Vasylyk, O Bılyk
The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics 17 …, 2022
32022
Людина в координатах цифрової економіки: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу
ОМ Білик, ОН Билык
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
22019
Нові завдання державної служби зайнятості України в контексті сучасних викликів ринку праці
ОМ Білик, ОН Билык
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2019
22019
Євроінтеграція: загрози та можливості для ринку праці України
ОМ Білик
Новікова ОФ, д. е. н., проф., Інститут економіки промисловості НАН України …, 2018
12018
Розпізнавання графічних образів з використанням нейронних мереж
ОА Мясіщев, ЄС Лєнков, ОМ Білик
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2016
12016
Інтелектуальна мобільність населення України
ОМ Білик, ОН Билык
Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2012
12012
Стратегічні пріоритети державної міграційної політики в умовах глобалізації
ОМ Білик, ОН Билык
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
12009
Формування мобільності та міграційної рухливості носіїв людського капіталу
ОМ Білик, ОН Билык
Хмельницький національний університет, 2005
12005
Людський капітал та інноваційна специфіка сучасного економічного зростання
ОМ Білик, ОН Билык
Технологічний університет Поділля, 2004
12004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20