Obserwuj
Jarosław Plichta
Jarosław Plichta
Doktor habilitowany ekonomii, Prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zweryfikowany adres z uek.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The co-management and stakeholders theory as a useful approach to manage the problem of overtourism in historical cities–illustrated with an example of Krakow
J Plichta
International Journal of Tourism Cities, 2019
382019
City centres as places for strategic cooperation through active city management–the significance of trade entities
S Brańka, CS Andres, J Plichta
Analele stiintifice ale Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi. Stiinte …, 2016
172016
Impact of odor nuisance on preferred place of residence
M Wojnarowska, M Sołtysik, A Sagan, J Stobiecka, J Plichta, G Plichta
Sustainability 12 (8), 3181, 2020
72020
The influence of the methods of measuring odours nuisance on the quality of life
M Wojnarowska, A Sagan, J Plichta, G Plichta, J Szakiel, P Turek, ...
Environmental Impact Assessment Review 86, 106491, 2021
62021
Odour nuisance and urban residents' quality of life: A case study in Krakow's in Plaszow district
M Wojnarowska, G Plichta, A Sagan, J Plichta, J Stobiecka, M Sołtysik
Urban Climate 34, 100704, 2020
52020
Merchandising
J Plichta
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju, 87-118, 2004
52004
Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw
A Figiel, J Plichta, A Szromnik, KP Wojdecki
Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2000
52000
The role of city managers in managing networks in public space
BS Plichta Jarosław
Managing Disruption and Destabilisation, (ed) Prof. Thomas Baacken Ph.D …, 2014
4*2014
Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym–perspektywa instytucjonalna
J Plichta, G Plichta
Psychologia Ekonomiczna-wydawnictwo archiwalne, 40-51, 2013
42013
Społeczna odpowiedzialność w działalności marketingowej przedsiębiorstw (Social Responsibility in Marketing)
J Plichta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 45-52, 2012
42012
Koszty transakcyjne na rynku nieruchomości : zarys problematyki (Transaction Costs in Real Estate Market : Basic Issues)
J Plichta
Świat Nieruchomości - World of Real Estate Journal (WoREJ), 20-25, 2009
3*2009
Institutional Conditions for Improving the Efficiency of the Health Care System in Poland
J Plichta
The Essence and Measurement of Organizational Efficiency, 249-261, 2016
22016
Uwarunkowania zachowań oportunistycznych e-konsumenta w transakcjach B2C (Determinants of Opportunistic Bahaviour of E-Consumers in B2C Transactions)
J Plichta
Handel Wewnętrzny, 237-242, 2011
22011
Niepewność behawioralna a koszty transakcyjne na rynku usług (Behavioral Uncertainty and Transaction Costs on the Services Markets)
J Plichta
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce : niepewność i zaufanie a zachowania …, 2009
22009
Koncepcja wartości dla klienta handlu detalicznego w kontekście teorii kosztów transakcyjnych
J Plichta
Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, 69-78, 2007
2*2007
Przesłanki powstawania oraz identyfikacja kosztów transakcyjnych w handlu detalicznym w procesie sprzedaży (The Identification and the Measurement of Transaction Costs in …
J Plichta
Handel we współczesnej gospodarce, 237-238, 2006
22006
Internet jako nowy kanał komunikacji i dystrybucji usług ubezpieczeniowych - uwarunkowania i perspektywy rozwoju (The Internet as a New Channel of Communication and …
J Plichta
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 116-130, 2003
22003
Pomiar kosztów transakcyjnych-różne podejścia i perspektywa badawcza
J Plichta
Ekonomista, 291-320, 2019
12019
Managing town centres and destinations-insights from an international survey of professionals in the field
A Coca-Stefaniak, J Plichta, S Branka
Proceedings of the 3rd Place Management and Branding Conference, Poznan …, 2015
12015
Knowledge, Economy, Society: Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations
A Malina, R Oczkowska, J Plichta
Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20