Obserwuj
Шерстобоєва Олена Володимирівна
Шерстобоєва Олена Володимирівна
Інститут агроекології і природокористуання НААН
Zweryfikowany adres z agroeco.org.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Бiологiчний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТН Мельничук, ...
Світ, 2003
1172003
Биопрепараты азотфиксирующих бактерий: проблемы и перспективы при-менения
ШНК Патика В.П., Шерстобоева Е.В., Дудинова И.А.
Мікробіологічний журнал 59 (4), 109-116, 1997
61*1997
Роль мікробіологічних препаратів у підвищенні продуктивності рослин екологічно безпечними засобами
ОВ Шерстобоєва
Физиология и биохимия культурных растений 36 (3), 229-235, 2004
482004
Реакція мікробного угруповання кореневої зони озимої пшениці на інтродукцію діазотрофів
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 42-46, 2003
222003
Екологічні, економічні та соціальні передумови біологічного землеробства
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 67-70, 2007
202007
Концепція і наукове обгрунтування основних напрямків удосконалення сис-тем випуску і реалізації мікробіологічних препаратів для сільськогосподар-ського виробництва
ПВП Тараріко О.Г., Шерстобоєва О.В.
Мікробіологічний журнал 59 (4), 102-108, 1997
191997
Роль ионизирующего излучения в развитии гомеостатического дисбаланса
АБ Карпов, PM Тахауов, ВВ Удут, ЮВ Семенова, ЕЮ Шерстобоев, ...
Бюллетень сибирской медицины 4 (2), 82-87, 2005
182005
Методологический подход к изучению ассоциативных микроорганизмов
НК Шерстобоев, ТН Мельничук
Вестник Одесского национального университета 10 (7), 311-315, 2005
152005
Оцінка небезпеки біопрепаратів на основі симбіотичних азотфіксувальних штамів мікроорганізмів
ТГ Омельянець, ОВ Шерстобоева
Вісник Полтавської держ. аграрн. акад, 135-138, 2003
132003
Комплексне застосування біопрепаратів на основі азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікроорганізмів, фізіологічно активних речовин і біологічних засобів захисту рослин
ВП Патика, ЮО Татаріко, ТМ Мельничук
К.: Аграрна наука, 2000
132000
Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine
OVD Demyanyuk O.S., О.V. Sherstoboeva, A.A. Bunas
Biosystems diversity, 309-315, 2018
122018
Модифицированный метод накопительных культур для выделения симбиотрофных азотфиксирующих микроорганизмов
ШЕВ Берестецкий О.В., Патыка В.Ф., Шерстобоев Н.К.
Микробиологический журнал, 1986
121986
Проблеми бактеріальних ендофітів у рослинно-мікробній взаємодії
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 15-18, 2006
112006
Оцінка стану ґрунтів за показниками їхньої біологічної активності при застосуванні різних агротехнологій
ТЗ Шустерук, ОВ Шерстобоєва, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 23-28, 2006
112006
Вплив інтродукції агрономічно корисних штамів мікроорганізмів на мікробне угруповання ризосфери рослин
ОВ Шерстобоєва
Мікробіологічний журнал 65 (6), 43-48, 2003
112003
Formation of the structure of microbiocenoses of soils of agroecosystems depending on trophic and hydrothermal factors.
AA Demyanyuk, O. S., Patyka, V. P., Sherstoboeva О. V., Bunas
Biosystems Diversity, 103-110, 2018
102018
Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобрення
ДОА Дем’янюк О. С., Шерстобоєва О. В.
Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту., 17-25, 2016
10*2016
Штам фосформобілізуючих бактерій Enterobacter nimipressuralis 32-3 як ос-нова препарату для покращання фосфорного живлення сільськогосподарсь-ких рослин
ШОВ Чайковська Л.О., Мельничук Т.М.
Вісник аграрної науки, 44, 2001
102001
Биоиндикация биологического состояния почв
ЕВ Шерстобоева, ЯВ Чабанюк, ЛИ Федак
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
92008
Біологічний моніторинг ґрунтів як складова екологічного моніторингу агроекосистем
ОВ Шерстобоєва, ТЗ Шустерук, ОС Демянюк
Агроекологічний журнал, 45-49, 2007
92007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20