Zbigniew Opacki
Zbigniew Opacki
Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Barbaria rosyjska: Rosja w historiozofii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego
Z Opacki
Wydawn." Marpress", 1993
141993
W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny: myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 roku
Z Opacki
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 1996
131996
Między uniwersalizmem a partykularyzmem: myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego, 1914-1938
Z Opacki
82006
Rosji i Słowiańszczyzny
Z Opacki, W kręgu Polski
Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego do, 1914
81914
Reaktywowanie czy powstanie? Dyskusje wokół utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1918-1919
Z OPACKI
Kwartalnik Historyczny 105 (3), 49-64, 1998
61998
Problematyka rosyjska w badaniach historyków gdańskiego środowiska naukowego w drugiej połowie XX i początkach XXI wieku
Z Opacki
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 13 (1), 115-126, 2015
12015
Pogranicze jako determinanta historii Białorusi. Uwagi na marginesie monografii Белорусы: нация пограничья
Z Opacki
Przegląd Wschodnioeuropejski 1, 13-29, 2014
12014
Doświadczenie Wschodu i Zachodu w biografii intelektualnej Mariana Zdzichowskiego
Z Opacki
Księgarnia Akademicka, 2009
12009
Wizerunek Rosji w publicystyce politycznej Romana Dmowskiego do 1914 roku
Z Opacki
Przegląd Humanistyczny 34 (12 (303)), 1990
11990
Мариан Здзеховский и Россия
Z Opacki
Международная научная конференция" Соседей не выбирают: восточная Европа как …, 2019
2019
Rosyjska prowincja w świetle listów Henryka Kamieńskiego do siostry Laury
Z Opacki
Almanach Historyczny 20, 2018
2018
Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszłości
A Łysiak-Łątkowska, Z Opacki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
2018
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie ośrodkiem kształcenia inteligencji na północno-wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej
Z Opacki
2018
Profesor Tadeusz Zieliński w środowisku petersburskich badaczy antyku. Przyczynek do biografii uczonego
Z Opacki
2017
Российская проблематика в исследованиях историков гданьской научной школы во второй половине ХХ-начале ХХI века
Z Opacki
Индрик, 2017
2017
Мариан Здзеховский-Вацлав Ледницкий. Из истории дружбы учëных (у истоков польской русистики)
Z Opacki
2017
Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII–начале XX века в вoсприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири. Сборник научных трудов
Z Opacki
Wrocławskie Studia Wschodnie 19, 306-315, 2016
2016
Walentyny Horoszkiewiczówny impresje z pobytu we Włoszech w 1929 roku-naukowo-religijne inspiracje a turystyczny wymiar podróży
Z Opacki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
2016
Polak w carskim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817–1895), wstęp, opracowanie i redakcja Wiesław Caban i Jerzy Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana …
Z Opacki
Studia Historica Gedanensia 2016 (2016)), 291-300, 2016
2016
Uczeni polscy na wyższych uczelniach Sankt Petersburga w XIX i na początku XX wieku. Rekonesans badawczy
Z Opacki
Międzynarodowe Centrum Kultury: Międzynarodowa Fundacja Charytatywna im …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20