Marlena Dzikowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa–w kierunku koncepcji eklektycznej?
M DZIKOWSKA, M GORYNIA
Gospodarka Narodowa 4 (2012), 1-30, 2012
832012
Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjności i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Difin, 2011
252011
Globalny kryzys gospodarczy - próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów
JB Dzikowska M., Gorynia M.
Ekonomista 2015 (6), 733-759, 2015
12*2015
Identification of linkages between the competitive potential and competitive position of SMEs related to their internationalization patterns shortly after the economic crisis
P Trapczynski, B Jankowska, M Dzikowska, M Gorynia
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (4), 29, 2016
112016
Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
B Jankowska, M Gorynia, M Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Ekonomista, 471-491, 2011
112011
The global financial crisis of 2008--2009 and the Fortune Global 500 corporations. Looking for losers among the biggest--exploratory study.
M Dzikowska, B Jankowska
Poznan University of Economics Review 12 (3), 2012
72012
Działalność przedsiębiorstw w erze delokalizacji modułów łańcucha wartości
M Dzikowska
Studia Ekonomiczne, 411-430, 2012
72012
International competitiveness of Polish companies and the perspective of Poland joining the Euro Zone
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski
Society and Economy 36 (1), 95-117, 2014
52014
A dynamic framework of subsidiary strategic roles
M Dzikowska, U Andersson
European International Business Academy, Poznan, Poland, 2018., 2018
42018
International competitiveness of polish companies during and after the global economic crisis
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska
Difin, 2017
42017
Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu
B Jankowska
42016
Przenoszenie modułów łańcucha wartości a konkurencyjność przedsiębiorstw
M Dzikowska
Ekonomista, 369-392, 2013
42013
Determinanty pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w okresie globalnego kryzysu gospodarczego 2009 roku i po jego wystąpieniu
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska
Przegląd Organizacji, 29-36, 2016
32016
Are Firms in Corporate Groups More Resilient During an Economic Crisis? Evidence from the Manufacturing Sector in Poland
B Jankowska, K Mroczek-Dąbrowska, M Gorynia, M Dzikowska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (4), 5-28, 2016
32016
The importance of relocation for the competitive position of an enterprise: The perspective of companies from the clothing and automotive industries located in poland
M Dzikowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
32014
Wpływ kryzysu finansowego i ekonomicznego na działalność korporacji transnarodowych w latach 2008-2010
M Dzikowska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 31-43, 2011
22011
Towards a Strategic Shift? On the Evolution of Poland's Position in the Global Economy in 2003-2012.
M Dzikowska, M Gorynia, P Trąpczyński
Managing Global Transitions: International Research Journal 15 (2), 2017
12017
Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
M Dzikowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017
12017
Unia walutowa i monetarna oraz funkcjonowanie strefy euro jako systemowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa
M Dzikowska, P Maciej
Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjności i …, 2011
12011
Opportunities and Threats Related to Accession of Poland to the Euro Zone–Perspective of Polish Enterprises
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
12010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20