Obserwuj
Marlena Dzikowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa–w kierunku koncepcji eklektycznej?
M DZIKOWSKA, M GORYNIA
Gospodarka Narodowa 4 (2012), 1-30, 2012
1042012
Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjności i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Difin, 2011
282011
Identification of Linkages between the Competitive Potential and Competitive Position of SMEs Related to their Internationalization Patterns Shortly after the Economic Crisis.
P Trąpczyński, B Jankowska, M Dzikowska, M Gorynia
Entrepreneurial Business & Economics Review 4 (4), 2016
222016
Globalny kryzys gospodarczy - próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów
JB Dzikowska M., Gorynia M.
Ekonomista 2015 (6), 733-759, 2015
18*2015
Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
B Jankowska, M Gorynia, M Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Ekonomista, 471-491, 2011
122011
Działalność przedsiębiorstw w erze delokalizacji modułów łańcucha wartości
M Dzikowska
Studia Ekonomiczne, 411-430, 2012
92012
International competitiveness of polish companies during and after the global economic crisis
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska
Difin, 2017
72017
Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu
B Jankowska
72016
The global financial crisis of 2008-2009 and the Fortune Global 500 corporations: Looking for losers among the biggest-exploratory study
M Dzikowska, B Jankowska
Economics and Business Review 12 (3), 99-124, 2012
72012
Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
M Dzikowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2017
62017
Teoretyczne, empiryczne i metodologiczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska
Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Międzynarodowa konkurencyjność polskich …, 2016
62016
A dynamic framework of subsidiary strategic roles
M Dzikowska, U Andersson
European International Business Academy, Poznan, Poland, 2018., 2018
52018
Are Firms in Corporate Groups More Resilient During an Economic Crisis? Evidence from the Manufacturing Sector in Poland
B Jankowska, K Mroczek-Dąbrowska, M Gorynia, M Dzikowska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (4), 5-28, 2016
52016
International competitiveness of Polish companies and the perspective of Poland joining the Euro Zone
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski
Society and Economy 36 (1), 95-117, 2014
52014
The importance of relocation for the competitive position of an enterprise: The perspective of companies from the clothing and automotive industries located in poland
M Dzikowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
52014
Przenoszenie modułów łańcucha wartości a konkurencyjność przedsiębiorstw
M Dzikowska
Ekonomista, 369-392, 2013
42013
Theoretical Aspects of Enterprise Competitiveness: Toward an Eclectic Approach?
M Dzikowska, M Gorynia
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 255 (4), 1-30, 2012
42012
Subsidiary capability and charter change: Making Birkinshaw and Hood's framework actionable
M Dzikowska, J Gammelgaard, U Andersson
Global Strategy Journal, 2023
32023
Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego: perspektywa filii utworzonych w Polsce
T Gołębiowski, B Jankowska, L Danik, M Dzikowska, M Gorynia, ...
Difin, 2021
32021
Determinanty pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w okresie globalnego kryzysu gospodarczego 2009 roku i po jego wystąpieniu
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska
Przegląd Organizacji, 29-36, 2016
32016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20