Marlena Dzikowska
Title
Cited by
Cited by
Year
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa–w kierunku koncepcji eklektycznej?
M DZIKOWSKA, M GORYNIA
Gospodarka Narodowa 4 (2012), 1-30, 2012
852012
Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjności i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Difin, 2011
252011
Globalny kryzys gospodarczy - próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów
JB Dzikowska M., Gorynia M.
Ekonomista 2015 (6), 733-759, 2015
14*2015
Identification of linkages between the competitive potential and competitive position of SMEs related to their internationalization patterns shortly after the economic crisis
P Trapczynski, B Jankowska, M Dzikowska, M Gorynia
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (4), 29, 2016
132016
Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
B Jankowska, M Gorynia, M Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Ekonomista, 471-491, 2011
112011
Działalność przedsiębiorstw w erze delokalizacji modułów łańcucha wartości
M Dzikowska
Studia Ekonomiczne, 411-430, 2012
92012
The global financial crisis of 2008-2009 and the Fortune Global 500 corporations. Looking for losers among the biggest-exploratory study
M Dzikowska, B Jankowska
The Poznan University of Economics Review 12 (3), 99, 2012
72012
Teoretyczne, empiryczne i metodologiczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska
Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Międzynarodowa konkurencyjność polskich …, 2016
62016
International competitiveness of polish companies during and after the global economic crisis
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska
Difin, 2017
52017
International competitiveness of Polish companies and the perspective of Poland joining the euro zone
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski
Society and Economy 36 (1), 95-117, 2014
52014
A dynamic framework of subsidiary strategic roles
M Dzikowska, U Andersson
European International Business Academy, Poznan, Poland, 2018., 2018
42018
Are Firms in Corporate Groups More Resilient During an Economic Crisis? Evidence from the Manufacturing Sector in Poland
B Jankowska, K Mroczek-Dąbrowska, M Gorynia, M Dzikowska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (4), 5-28, 2016
42016
Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu
B Jankowska
42016
Przenoszenie modułów łańcucha wartości a konkurencyjność przedsiębiorstw
M Dzikowska
Ekonomista, 369-392, 2013
42013
Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
M Dzikowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017
32017
Determinanty pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w okresie globalnego kryzysu gospodarczego 2009 roku i po jego wystąpieniu
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska
Przegląd Organizacji, 29-36, 2016
32016
The importance of relocation for the competitive position of an enterprise: The perspective of companies from the clothing and automotive industries located in poland
M Dzikowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
32014
Theoretical Aspects of Enterprise Competitiveness: Toward an Eclectic Approach?
M Dzikowska, M Gorynia
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 255 (4), 1-30, 2012
32012
Value Chain Module Relocations of Polish Micro-and Small-Sized Companies
M Dzikowska
Impacts of Emerging Economies and Firms on International Business, 272, 2012
22012
Wpływ kryzysu finansowego i ekonomicznego na działalność korporacji transnarodowych w latach 2008-2010
M Dzikowska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 31-43, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20